Escoltar

Impuls a la internacionalització del postgrau a la UIB

El Programa d’impuls, mobilitat i internacionalització per a estudis de postgrau de la UIB dedica 22.000 euros a ajuts de mobilitat per a alumnat i professors amb el suport de Santander Universidades

La Universitat de les Illes Balears, mitjançant el Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) i l'Escola de Doctorat (EDUIB), i amb el patrocini del Banc Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, ha convocat la segona edició del Programa d’impuls, mobilitat i internacionalització dirigit als estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Després de la primera reunió de la comissió que ha valorat les 25 sol·licituds presentades, s’han concedit ajuts per activitats de l'any acadèmic 2018-19 per valor de 22.000 euros en la proporció següent:

Línia 1. Ajuts a l’adquisició de recursos bibliogràfics que formin part de les activitats formatives dels programes oficials de màster de la UIB: 3.443 euros.

Línia 2. Ajuts a la mobilitat de professorat extern en programes oficials de màster i de doctorat de la UIB: 14.092 euros.

Línia 3. Ajuts a la mobilitat de professorat de la UIB en dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de màster i doctorat, tesis doctorals en règim de cotutela internacional i altres casos similars: 684 euros.

Línia 4. Ajuts a la mobilitat d’alumnat de la UIB vinculat a dobles titulacions i titulacions interuniversitàries de màster i doctorat i tesis doctorals en règim de cotutela internacional: 3.667 euros.

La comissió es tornarà a reunir tres vegades més al llarg del curs que ve, per valorar properes propostes que ajudaran a impulsar la internacionalització del postgrau a la Universitat de les Illes Balears. 

Data de publicació: 23/07/2018