Escoltar

Impuls a la formació de joves investigadores amb el contracte predoctoral Clara Hammerl

La UIB, el Consell Social, la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la senyora Maria Morell Massanet impulsen la creació d'un ajut per fomentar la formació de joves investigadores en els programes de doctorat de la Universitat en l'àmbit de les Arts i Humanitats i les Ciències Socials i Jurídiques 

La Universitat de les Illes Balears convocarà a partir del curs 2019-20 el nou contracte predoctoral Clara Hammerl amb l'objectiu de promoure la formació de joves investigadores en l'àmbit del doctorat. Podran accedir a la convocatòria les estudiants de la UIB matriculades als programes de doctorat afins a la investigació en Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.

El contracte predoctoral Clara Hammerl ha estat possible gràcies a les aportacions econòmiques de la senyora Maria Morell Massanet i la Fundació Guillem Cifre de Colonya. El conveni que l'ha fet possible l'han signat el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; la presidenta del Consell Social de la UIB, senyora Francesca Mas; el president de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, senyor Josep Antoni Cifre, i la senyora Maria Morell Massanet.

Doctorats en clau de gènere

Els contractes predoctorals són una modalitat de contractació de personal investigador en formació recollida a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació i en el Reial Decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació. Aquests contractes predoctorals tenen per objecte la realització simultània per part del personal investigador predoctoral en formació, per una banda, de tasques d'investigació i, per l'altra, del conjunt d'activitats integrants del programa de doctorat que condueixen a l'adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol universitari oficial de doctorat.

El contracte predoctoral Clara Hammerl tindrà una durada inicial d'un any i es podrà renovar anualment fins a cobrir un total de tres anys. Les beneficiàries duran a terme recerca sobre dones en totes les seves diversitats, estudis amb perspectiva de gènere i estudis feministes. Es valorarà en especial la incidència en els valors que representà Clara Hammerl, com la promoció de l'educació, la rellevància social i política de la dona, la justícia social, la igualtat i la no discriminació per qualsevol raó.

Clara Hammerl, la primera dona directora d'una entitat financera a Espanya

Clara Hammerl, nascuda l’any 1858 a Bromberg (antiga Prússia), va ser una dona que va trencar els rols que tradicionalment eren propis de les dones, i el fet de ser dona explica la seva invisibilització històrica. Clara Hammerl es traslladà l’any 1889 a Pollença, on va impartir classes a la Institució d’Ensenyament de Pollença, un projecte progressista i laic basat en els principis de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid. Va ser la primera dona de l’Estat espanyol directora d’una entitat financera, la Caixa d'Estalvis de Pollença, l'any 1908.  

Data de publicació: 20/06/2019