Escoltar

I Jornada d'Aprenentatge Servei a les Illes Balears

Dies: divendres, 4, i dissabte, 5 de novembre de 2016
Lloc: edifici Sa Riera, Palma 

Què és l'aprenentatge servei?

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en què s'aprèn treballant en necessitats reals de l'entorn, amb la finalitat de millorar-lo.

És una metodologia innovadora aplicable a tots els nivells educatius, en benefici de la comunitat educativa i l'entorn social local. Requereix, entre altres elements, la implementació d'un servei fonamentat en necessitats clarament identificades i una vinculació amb el currículum de l'estudiant, amb processos avaluatius aplicats al disseny, al procés i a l'impacte en els destinataris. L'eix vertebrador d'aquesta metodologia es basa en el compromís i la transformació social, i facilita una transferència al context social i alhora una participació activa de la comunitat en la formació dels estudiants.

A la UIB aquesta jornada s'emmarca en el «Projecte d'anàlisi de situació de l'aprenentatge servei universitari de la UIB: nivell de desenvolupament i orientacions a la seva institucionalització», del Vicerectorat d'Innovació i Transferència.

L’aprenentatge servei es pot desenvolupar des de tots els nivells educatius i totes les titulacions. La jornada s’adreça al professorat i als alumnes de tots els nivells educatius.

Els organitzadors de la jornada són el Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) i el Laboratori de Música i Art (Mus&Art). Hi col·laboren la Facultat d'Educació, la Càtedra Santander-UIB i l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears. 

Una de les ponents convidades és la doctora Aramburuzabala, experta en aprenentatge servei, és investigadora i autora de diversos articles. Membre de la Xarxa Espanyola d’ApS, coordinadora del grup promotor d’ApS Madrid, membre del Grup de Recerca Canvi Educatiu per a la Justícia Social (GICE) de la UAM i del Grup de Treball sobre Sostenibilitat Curricular de CADEP-CRUE. Coordinadora del projecte «Europe Engage - Developing a Culture of Civic Engagement through Service-Learning within Higher Education in Europe», finançat per la UE per a l'estudi d’ApS en universitats de dotze països europeus. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 04/11/2016

Data de publicació: 03/11/2016