Escoltar

I Concurs de Fotografia a Instagram #SomUIB

«La Universitat i el seu entorn» 

La Universitat de les Illes Balears convoca el primer concurs de fotografia a Instagram #SomUIB. Els participants han de plasmar en aquesta xarxa social la seva visió dels diferents aspectes de la vida com a membres de la comunitat universitària de la UIB, com ara: les relacions socials, la vida acadèmica, l’entorn natural, etc.

El guanyador obtindrà un abonament de material de la Llibreria Campus per valor de 50 euros.

El concurs es regirà per les bases següents:

BASES

1. Objectiu

El concurs consistirà en la realització de fotografies que expressin la visió personal que els participants tenen de la Universitat i el seu entorn a través de les experiències viscudes en relació amb la UIB.

2. Temàtica

El tema del concurs, #SomUIB, ha de plasmar la visió dels concursants des dels diferents aspectes de la vida a la UIB, com per exemple:

  • Les relacions socials
  • La vida acadèmica
  • La vida quotidiana
  • L’entorn natural

Les imatges que no s’ajustin a la temàtica s’exclouran del concurs.

3. Participants

Pot participar-hi qualsevol persona o grup de persones que formin part de la comunitat universitària de la UIB que tingui un compte a Instagram i que durant el període de validesa del concurs hi participi segons es proposa en els termes descrits en aquestes bases.

No s’hi poden presentar professionals.

4. Presentació

La inscripció en el concurs implica que el participant tingui un perfil obert a Instagram i que respecti les condicions d’aquesta xarxa social (http://instagram.com/legal/terms/). A més, perquè la participació pugui ser validada, el perfil ha de ser públic.

Per participar cal:

  • Fer una foto de la Universitat i el seu entorn, segons les característiques que es descriuen al punt dos d’aquestes bases, i pujar-la al perfil personal d’Instagram.
  • Etiquetar la imatge amb #SomUIB i compartir-la a Instagram.

Només s’acceptaran imatges (no publicades ni premiades en altres concursos) originals i inèdites publicades des d’Instagram, que hagin estat etiquetades correctament.

Qualsevol contingut que el promotor consideri no adequat, inapropiat, ofensiu, violent, sexista, racista o que vulneri els drets fonamentals de les persones s’exclourà del concurs.

Cada participant podrà pujar tantes fotos com vulgui. La foto que rebi més Me gusta de perfils diferents serà la guanyadora.

La Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB farà ús de les imatges que consideri oportunes per promoure el concurs.

5. Termini de presentació

Les obres es poden presentar del dijous 6 de març al dilluns 24 de març de 2014 fins a les 14.00 hores.

La inscripció és gratuïta.

6. Premi

El guanyador del concurs obtindrà un abonament de material de la Llibreria Campus per valor de 50 euros.

7. Proclamació dels guanyadors i lliurament de premis

La Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional de la UIB es posarà en contacte amb el guanyador a través d’Instagram, deixant un comentari a la foto guanyadora, i/o per les vies oportunes per notificar-li el resultat.

Es donarà a conèixer el guanyador del concurs el dijous dia 27 de març, publicant el nom i la foto a través dels canals de comunicació de la UIB (xarxes socials, pàgina web i butlletí)

8. Acceptació de les normes

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que hagin de ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d'usuaris d'Instagram i altres xarxes socials. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes d'Instagram.

9. Cessió de drets

Els autors assumeixen la responsabilitat quant a l’autoria i originalitat de les imatges que enviïn. De conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, els autors de les imatges, tant les premiades com les altres enviades, sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen a la Universitat de les Illes Balears durant deu anys de forma no exclusiva tots els drets patrimonials d’explotació de les imatges necessaris per crear un banc d’imatges, de caràcter públic i gratuït, com també per a la promoció i divulgació institucional, sempre sense ànim de lucre i anomenant l’autor, com a part d’exposicions o complement a informacions universitàries, a fi de difondre a nacionalment i internacionalment la imatge de la Universitat de les Illes Balears.

10. Acceptació de les bases

El fet de participar al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. L’incompliment de les bases implicarà el reintegrament del premi.

Per a més informació adreçau-vos a:

Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional
Àrea de Mitjans de Comunicació
Son Lledó 

Documents relacionats

Data de publicació: 05/03/2014