Escoltar

Fisioteràpia contra el dolor miofascial cervical en persones amb lesió medul·lar

La tesi doctoral de Miguel Ángel Capó Juan ha comparat l'efectivitat de modalitats de teràpia manual i elèctrica  

La síndrome de dolor miofascial cervical és un tipus de dolor musculoesquelètic freqüentment estès. Es tracta d'un procés sense causa concreta d'aparició que produeix l'alliberament de substàncies sensibilitzadores. Aquest fet provoca una disfunció del reticle sarcoplasmàtic i de la placa motora i genera l’activació de punts gallet miofascials. Aquests punts generen dolor localitzat i irradiat així com disfunció en la mobilitat. Actualment no existeixen protocols terapèutics per fer front a aquest dolor. La tesi doctoral de Miguel Ángel Capó, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha comparat la validesa i l’eficàcia de la combinació de diverses modalitats de teràpia manual en contraposició a modalitats de teràpia elèctrica en pacients amb lesió medul·lar.

L'estudi es va dur a terme al Servei de Promoció de l'Autonomia Personal i Suport a la Vida Independent del Centre Base de Persones amb Discapacitat i Dependència de Palma entre març de 2015 i juliol de 2016, en una mostra de 25 usuaris amb lesió medul·lar i síndrome de dolor miofascial amb punts gallet miofascials actius a l’elevador de l'escàpula, al trapezi (fibres superiors) i a l’esternoclidomastoïdal. Als pacients els aplicaren modalitats terapèutiques manuals (alliberament per pressió, massoteràpia, estirament) o modalitats elèctriques (ultrasò, làser, TENS), junt amb mesures educatives-terapèutiques i generals a ambdues modalitats.

Ambdues combinacions terapèutiques assenyalen millores estadísticament significatives a llarg termini pel que fa al dolor, al rang de mobilitat cervical, a la discapacitat cervical, a la funcionalitat global (SCIM), a la qualitat de vida, a l’autoestima, als coneixements obtinguts i a l’increment de l’activitat física. A més, a llarg termini la combinació manual mostra millores que no ofereix la combinació elèctrica sobre la funcionalitat global (MIF), la discapacitat global i la desesperança. En comparar ambdós grups la teràpia manual mostra avantatges sobre la teràpia elèctrica a llarg termini pel que fa al dolor, a la discapacitat cervical i a l’autoestima.

Fruit d'aquest estudi, l'investigador ha constatat que tant el protocol manual com l'elèctric mostren millores i beneficis estadísticament significatius a curt i a llarg termini, si bé el protocol de teràpia manual és el que ha mostrat millors resultats i avantatges. L'estudi reflexiona sobre la necessitat de dur a terme major investigació en aquest camp, i demostra que l’acte fisioterapèutic manual i elèctric junt amb altres mesures permet resultats favorables.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Efectividad de intervenciones fisioterápicas en el síndrome de dolor miofascial cervical en personas con lesión medular
  • Autor: Miguel Ángel Capó Juan
  • Programa de doctorat: Ciències Biosociosanitàries
  • Departament: Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
  • Directors: Joan E. de Pedro Gómez, Miquel Bennàsar Veny i Antoni Aguiló Pons 

Data de publicació: 02/08/2017