Es presenta la Universitat d'Estiu UIB 2013

La doctora Patrícia Trapero, vicerectora de Projecció Universitària, i la doctora Nativitat Juaneda, vicerectora d'Internacionalització i Cooperació, de la Universitat de les Illes Balears, presenten les activitats programades a l’entorn de la Universitat d’Estiu 2013, que té com a novetat un fort impuls en la formació de llengües.

UNIVERSITAT D'ESTIU UIB 2013

Els cursos d'estiu de la Universitat de les Illes Balears han iniciat una nova etapa tot presentant dues línies bàsiques: la formació en llengües i adquisició de competències lingüístiques, organitzada pel Servei Lingüístic; i els programes de formació complementària en tots els àmbits del coneixement, organitzats pel Servei d’Activitats Culturals.

És aquí on intervé el SAC, amb un programa de cursos de l'àmbit científic, cultural, artístic, etc.

El Servei Lingüístic ha convocat una oferta formativa adreçada a l’adquisició de competències lingüístiques, que és un requisit del projecte europeu en el qual estam immersos. Per aquest motiu s'ha elaborat una estructura de cursos basada en els criteris i les habilitats lingüístiques ajustats a les competències del Marc europeu comú de referència, però en format intensiu. 1.520 hores de formació en llengües per ajudar a aconseguir un impuls en el nivell de coneixement d’idiomes dels nostres alumnes pel que fa al seu futur professional en l’entorn europeu, estructurada en quatre blocs:

  1. D’una banda, s’ofereixen els cursos de 120 hores, adreçats a totes aquelles persones interessades a obtenir el nivell A2 del MECR. Cursos d’idiomes moderns com alemany, francès, italià, portuguès, rus i de llengües orientals com japonès i xinès.
     
  2. En segon lloc, el bloc de cursos adreçats específicament als alumnes de la Facultat de Turisme, que poden obtenir el nivell A1 amb els cursos de juliol i setembre. Oferim els idiomes següents: alemany, francès i rus, a més de cursos de llenguatge d’especialitat, els Communication Skills in English: Oral and written expression, per donar eines d’expressió oral i escrita en anglès.
     
  3. Un punt fort de l’oferta d’enguany són els cursos que focalitzen la programació a treballar les habilitats comunicatives en anglès, mitjançant dos cursos d’Orals Skills in English.
     
  4. En darrer lloc, tot un bloc de cursos d’iniciació o introducció a diferents llengües per oferir una primera aproximació a unes llengües i cultures que no ens són tan properes, tot i que no ens són alienes. Parlam de la llengua occitana, el sànscrit, l’àrab i l’hebreu, amb un format de cursos de breu durada (de 12 a 40 hores)

Cal remarcar que els cursos de llengües compten amb la participació del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació, que, amb l’ànim de contribuir a la formació lingüística de l’alumnat i promocionar la mobilitat, ha convocat 100 ajuts per a estudiants de la UIB que es matriculin en algun dels cursos de la convocatòria d’estiu.

L’aportació econòmica total per a aquests ajuts és de 5.000 euros, que provenen de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

El Servei d'Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears aquest estiu presenta deu cursos: tres de l'àmbit d'art i humanitats, organitzats directament per la UIB, i un quart que s'organitza en el marc del Festival de Pollença i al qual la UIB dóna suport, dos cursos de l'àmbit de ciències socials, dos de ciències de la salut, un d'estudis tècnics i un altre de medi ambient.

En l'àmbit d'art i humanitats celebram el centenari del naixement d'Albert Camus, analitzam el contacte de la cultura catalana amb altres cultures, presentam un curs que utilitza el cinema com a eina cultural per analitzar diversos aspectes de la França del segle XX, i, finalment, donam suport a la iniciativa del Festival de Pollença que fa una reflexió sobre l'art i la literatura en el context dels conflictes bèl·lics.

Els cursos de l'àmbit de ciències socials són una anàlisi del que ha anat passant d'ençà que va esclatar la crisi econòmica de 2008 i com ha anat derivant cap a una crisi social i global. L'altre curs ens explica el context actual de la Xina avui i els trets històrics i culturals que han determinat la situació actual.

Els cursos de ciències de la salut posen l’èmfasi, per un cantó, en els principis de l'agrohomeopatia, que es basa en l'equilibri i la relació entre tots els éssers vius, i per l'altre, en la prevenció dels problemes de la veu cantada i parlada utilitzant correctament l'aparell vocal.

El curs de l’àrea d'estudis tècnics es dedica a presentar i explicar el funcionament bàsic dels sistemes electrònics més habituals per entendre millor la tecnologia que utilitzen i la seva interacció amb el cervell.

I, finalment, a l'àrea de medi ambient es parlarà dels models de simulació numèrica com l’eina més potent disponible avui en dia per estudiar la sensibilitat del sistema climàtic.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 06/05/2013

Data de publicació: 07/05/2013