Escoltar

Es constitueix a la UIB el Consell Empresarial de l'Escola Universitaria de Turisme

El Consell servirà per millorar el procés d'aprenentatge i d'inserció laboral dels alumnes

El Consell Empresarial és una comissió mixta formada per representants de l'Escola de Turisme i per representants del món empresarial, amb la finalitat d'establir i mantenir les bases de les relacions de col·laboració entre ambdós col·lectius. En definitiva es tracta de determinar els objectius i actuacions concretes perquè el procés d'aprenentatge i inserció laboral dels alumnes sigui l'adequat i compleixi els objectius plantejats.

La reunió de constitució ha servit també per presentar el nou pla d'estudis de grau de Turisme i els actes de commemoració del XX aniversari de l'Escola Universitària de Turisme.

Formen part del nou consell:

Marco A. Robledo (director de l'EUT)
Teresa Palmer (subdirectora de l'EUT)
Miquel Seguí (secretari de l'EUT)

Patrícia Horrach (responsable de pràctiques en empreses)

M. del Mar Socias (FUEIB)

Susana Sciacovelli (Ibatur)

Cati Vallespir (CAEB)

Antoni Horrach (Federació Hotelera de Mallorca)

Aurelio Vázquez (Associació de Cadenes Hoteleres)

Joana M. Borràs (Ajuntament de Palma, Conselleria de Turisme)

Álvaro Middelmann (Air Berlin Espanya-Portugal i Foment de Turisme de Mallorca)

Pedro Iriondo (AVIBA)

Documents relacionats

Data de publicació: 19/02/2009