Escoltar

Encarir l'aigua no és suficient per reduir-ne el consum als hotels de Mallorca

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears avalua l'impacte de l'estructura de preus de l'aigua sobre el consum en els establiments turístics 

L'activitat turística consumeix grans quantitats d'aigua, de manera que es fa necessari desenvolupar i implementar mecanismes que garanteixin la sostenibilitat d'aquest recurs escàs. Entre les mesures que s'han proposat des d'organismes internacionals per limitar el consum d'aigua hi ha les polítiques de preus, basades en la idea que incrementar les tarifes ha de servir per promoure un ús més eficient de l'aigua. Però aquesta proposta potser no és la més eficaç per reduir el consum d'aigua a Mallorca.

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha publicat recentment un estudi en el qual s'avalua l'impacte de les estructures de preus de l'aigua en el consum d'aquest recurs als hotels de l'illa de Mallorca. L'estudi conclou que incrementar el preu de l'aigua no és una mesura eficaç per reduir-ne el consum als hotels, a la vegada que assenyala, en canvi, que la introducció de mesures d'estalvi d'aigua pot ser més efectiva.

Els autors de l'estudi, que s'ha publicat recentment a la revista Water Resources Research, són els doctors Bartomeu Deyà, del Departament d'Economia de l'Empresa, Cels Garcia, del Departament de Geografia, i William Nilson i Dolores Tirado, del Departament d'Economia Aplicada de la UIB. Aquests investigadors han estudiat l'elasticitat de la demanda d'aigua de 134 hotels ubicats en 14 municipis de Mallorca, amb estructures de preus substancialment diferents, i proposen un model economètric per avaluar l'impacte que tindria modificar les tarifes en el consum d'aigua dels establiments hotelers.

Els resultats assolits apunten que un increment de l'1 per cent en tots els preus suposaria una reducció aproximada tan sols del 0,024 per cent en el consum d'aigua dels hotels, la qual cosa indica que el consum d'aigua dels hotels no està relacionat amb el preu d'aquest recurs. Els investigadors expliquen aquest fet sobre la base que el consum d'aigua no depèn només del comportament dels gestors de l'hotel, sinó també del comportament dels turistes, que són indiferents al preu de l'aigua. A més, els investigadors de la UIB també apunten que el cost de l'aigua per als hotels de Mallorca és petit en comparació amb la resta de despeses que genera la gestió de l'hotel.

Ara bé, reduir el consum d'aigua als establiments hotelers sí que és possible. En aquest sentit, la recerca destaca que la inversió en iniciatives destinades a l'estalvi d'aigua sí que és efectiva i que la implementació d'aquestes iniciatives no depèn del preu de l'aigua amb el seu actual disseny.  Com a exemple, els investigadors recomanen la implementació de mecanismes i regulacions que afavoreixin la introducció de mesures d'estalvi d'aigua als establiments hotelers, com ara normativa sobre el reciclatge i la reutilització de l'aigua, el disseny i el reg de jardins, l'autoabastiment d'aigua, incentius fiscals, i campanyes de conscienciació, entre altres.

Referència bibliogràfica

Deyà-Tortella, B.; Garcia, C.; Nilsson, W.; & Tirado, D. (2016). «The effect of the water tariff structures on the water consumption in Mallorcan hotels». Water Resources Research, 52, 6386–6403, doi:10.1002/2016WR018621. 

Data de publicació: 03/10/2016