Escoltar

Els investigadors de la UIB rebran del Ministeri de Ciència i Investigació més de 3 milions d'euros per finançar 38 projectes de recerca

El Ministeri de Ciència i Investigació ha concedit als investigadors de la Universitat de les Illes Balears un total de 3.247.880,13 euros per a projectes d'investigació fonamental no orientada en el marc del Pla Nacional 2008-2022, LIA de Projectes R+D+I.

Aquesta convocatòria concedeix ajudes per a la realització de projectes d'investigació en diferents àrees temàtiques

La convocatòria admet dos tipus de projectes: per una banda, projectes per a joves (fins a quaranta anys) investigadors de talent, amb contribucions cientificotècniques rellevants i amb línies de treball diferenciades i innovadores, i per una altra, projectes per a grups de treball, usuaris tradicionals d'aquesta convocatòria

Enguany els investigadors de la UIB havien presentat un total de 60 projectes a la convocatòria, dels quals se n’han seleccionat 38, és a dir, un 63 per cent.

La promoció i l'ajuda a l'activitat investigadora és l’objectiu essencial del Vicerectorat d'Investigació de la UIB. Per canalitzar aquestes tasques compta, principalment, amb el Programa de foment a la recerca, que té per finalitat centralitzar la informació existent sobre els diferents ajuts finançats amb fons propis de la Universitat.

Documents relacionats

Data de publicació: 22/12/2009