Escoltar

Els investigadors de la UIB dissenyen mètodes per autocalibrar automàticament circuits integrats que es desvien en les seves prestacions

El Grup d’Enginyeria Electrònica desenvolupa tècniques de verificació alternatives que puguin substituir els lents tests funcionals. Els investigadors de la Universitat de les Illes Balears volen dissenyar ara circuits que s'autoajustin perquè compleixin les seves especificacions

Simplificar els mètodes de verificació de circuits integrats ha estat el camp de treball essencial del Grup d’Enginyeria Electrònica de la Universitat de les Illes Balears; això és: establir sistemes que en un temps i amb un cost mínims puguin garantir la fiabilitat d’aquests circuits. En l’actualitat, el repte dels investigadors que conformen aquest grup de recerca del Departament de Física va una mica mes enllà i consisteix en el disseny de circuits que es puguin calibrar a si mateixos de forma automàtica a partir de les mesures preses gràcies a les tècniques de test dissenyades prèviament.

Fins fa uns anys els mètodes de verificació dels components analògics eren bàsicament funcionals; és a dir: s’havia de comprovar si "funcionaven" aparell per aparell, la qual cosa suposava perdre molt temps i encarir notablement el producte. El grup ha desenvolupat sistemes de verificació estructural i alternativa que substituïen els tradicionals mètodes funcionals. Al mateix temps, els investigadors han treballat en el disseny d’un sistema de verificació que es pugui integrar en el circuit mateix aconseguint així circuits que siguin capaços d'autoverificar que funcionen bé.

Documents relacionats

Data de publicació: 04/08/2010