Escoltar

Els investigadors de la UIB analitzaran l'estat de conservació de les murades d'Alcúdia

L’equip assessora l’Ajuntament d’Alcúdia en la rehabilitació del recinte emmurallat  

Dia: dijous, 16 de maig de 2013
Hora: 12 hores
Lloc: Ajuntament d’Alcúdia,
c/ Major, 9, Alcúdia

Un equip d’investigadors del grup de recerca en Construccions Arquitectòniques i Enginyeria d’Edificació de la Universitat de les Illes Balears elaborarà un estudi sobre l’estat de conservació de la murada medieval d’Alcúdia i s’encarregarà de proporcionar l’assessorament científic i tècnic a l’Ajuntament d’Alcúdia perquè pugui disposar d’un mapa complet de l’estat de conservació del recinte emmurallat per fer-ne la rehabilitació.

El contracte que farà possible aquest projecte l’han signat la batllessa d’Alcúdia, senyora Coloma Terrassa, i vicerector de Professorat i Postgrau i Rector per substitució reglamentària, doctor Jaume Carot.

El treball el durà a terme un equip dirigit pel professor col·laborador del Departament de Física de la UIB Francesc J. Forteza. El projecte, que es preveu que finalitzi a finals del  mes de juny, consta de tres fases. En la primera, l’equip de la UIB s’encarregarà de fer un aixecament gràfic de les murades utilitzant tècniques de fotogrametria i escaneig làser en tres dimensions. A més, s’identificaran els processos patològics que afecten el recinte emmurallat. En la segona fase del projecte, es codificaran les lesions i es detallaran sobre plànols de les murades, a la vegada que s’analitzaran els materials del recinte fent ús de tècniques de difracció de raigs X per tenir més coneixement sobre la compatibilitat amb els processos i els tractaments de reparació a seguir. En la tercera fase, es determinaran les unitats d’actuació d’acord amb les intervencions que s’acordin per a la rehabilitació d’aquest conjunt arquitectònic.

La feina de l’equip de la UIB ha de permetre disposar d’un mapa complet de l’estat de  conservació de les murades d’Alcúdia que proporcioni informació sobre les lesions que presenten i que serveixi perquè l’Ajuntament d’Alcúdia pugui posar en marxa un pla de conservació d’aquest conjunt.  

Documents relacionats

Data de publicació: 16/05/2013