Escoltar

Els estudiants de la UIB elegiran els seus representants al Consell d'Estudiants

Les meses electorals estaran obertes de 12 a 17 hores en diferents edificis del campus universitari i les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Dia: dimarts, 25 de maig de 2010
Hora: de 12 a 17 hores
Lloc: meses electorals dels edificis Anselm Turmeda, Ramon Llull, Guillem Cifre
de Colonya, Guillem Colom Casasnovas, Gaspar Melchor de Jovellanos i de
les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Els estudiants de la Universitat de les Illes Balears elegiran els seus representants per estudis al Consell d'Estudiants. L'horari de la votació és de les 12 a les 17 hores.

Les meses electorals estaran constituïdes per un professor i dos estudiants, a més dels suplents. Estaran situades als edificis Anselm Turmeda, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Guillem Colom Casasnovas, Gaspar Melchor de Jovellanos i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

Els resultats de les eleccions es faran públics dimecres, 26 de maig.

Eleccions al Consell d'Estudiants

El Consell d'Estudiants és el màxim òrgan de representació estudiantil en l'àmbit universitari i ha de tenir un representant per estudi oficial de grau, un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi i una representació dels estudis oficials de postgrau.

De les eleccions de dimarts en sortiran elegits els estudiants que hauran de triar, en reunions posteriors, els membres de la Comissió Permanent i el president del Consell d'Estudiants.

La normativa electoral diu que, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s'han de cobrir, s'han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer eleccions.

En total s’han presentat 39 candidatures per ocupar alguna de les 52 places en el màxim òrgan de representació dels estudiants de la UIB.

En el cas del Consell d'Estudiants, de les 35 circumscripcions (estudis) establertes, se celebraran eleccions en 6 estudis, als quals s'han presentat més candidats que els llocs necessaris per cobrir. Són els estudis de Dret, Filosofia, Informàtica de Gestió, Informàtica de Sistemes, Matemàtiques i Psicologia.

De les 39 candidatures presentades, 19 han estat proclamades automàticament, sense necessitat de fer cap elecció, ja que en les respectives circumscripcions el nombre de candidatures és igual o inferior al nombre de llocs per cobrir. Són les dels estudis d’Administració i Direcció d’Empreses, Arquitectura Tècnica, Biologia, Bioquímica, Economia, Educació Primària, Filologia Anglesa, Filologia Catalana, Història, Història de l’Art, Informàtica, Mestre, Treball Social, Turisme i els estudis oficials de postgrau (màster i doctorat).

Per contra, quedaran vacants 18 llocs al Consell d'Estudiants, corresponents a les places a les quals no s'ha presentat cap candidatura, que són les de 14 circumscripcions. Per tant, no hi haurà eleccions ni tindran representació al Consell d’Estudiants catorze estudis, que són els de: Ciències Empresarials, Educació Infantil, Educació Social, Electrònica Industrial, Enginyeria Tècnica Agrícola, Filologia Hispànica, Física, Fisioteràpia, Geografia, Infermeria, Pedagogia, Psicopedagogia, Química i Telemàtica.

El nombre de representants per cada estudi depèn del nombre d'estudiants que hi ha matriculats, per la qual cosa no tots els estudis disposen del mateix nombre de representants. Tots els estudis oficials de grau hi estan representats i, a més, hi ha un representant addicional per cada 400 alumnes matriculats per estudi. Enguany, una novetat és la introducció d'una única circumscripció per als representants dels estudis oficials de postgrau (màster i doctorat).

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 25/05/2010

Data de publicació: 24/05/2010