Els estudiants de la UIB elegiran els seus representants al Consell d'Estudiants, a les juntes de facultat i escola i als consells de departament

Les meses electorals estaran obertes de 12 a 17 hores en diferents edificis del campus universitari i les seus de Menorca i Eivissa i Formentera

Dia: dimarts, 27 de maig de 2008
Horari de les votacions: de 12 a 17 hores
Lloc: meses electorals als edificis G. M. de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya,
Guillem Colom, Mateu Orfila, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador,
Seu de la UIB de Menorca i Seu de la UIB d'Eivissa i Formentera.

Els estudiants de la Universitat de les Illes Balears elegiran els seus representants per estudis al Consell d'Estudiants, a les juntes de facultat i escola (primer i segon cicle) i als consells de departament.

Els resultats de les eleccions es faran públics dimecres, 28 de maig.

Eleccions al Consell d'Estudiants

El Consell d'Estudiants és el màxim òrgan de representació estudiantil en l'àmbit universitari. Segons els Estatuts i la normativa electoral de la Universitat, ha de tenir un representant per estudi i un representant addicional per cada quatre-cents alumnes matriculats per estudi.

Les meses electorals estaran constituïdes per un professor i dos estudiants, a més dels suplents.

Les meses estaran situades als edificis Mateu Orfila i Rotger, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Guillem Colom, Gaspar Melchor de Jovellanos, Arxiduc Lluís Salvador i a les seus de la UIB de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

L'horari de la votació és des de les 12 a les 17 hores.

En aquest cas, les circumscripcions són els ensenyaments, sense diferenciar per cicles.

 

De les eleccions de dimarts en sortiran elegits els estudiants que juntament amb els set representants claustrals integrants del Consell de Govern, hauran de triar, en reunions posteriors, els membres de la Comissió Permanent i el president del Consell d'Estudiants.

La normativa electoral diu que, si en una circumscripció el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs que s'han de cobrir, s'han de proclamar automàticament representants els candidats presentats, sense necessitat de fer eleccions.

En el cas del Consell d'Estudiants, de les 35 circumscripcions (estudis) establertes, se celebraran eleccions en 12 estudis, als quals s'han presentat més candidats que els llocs necessaris per cobrir.

En 19 circumscripcions o estudis quedaran proclamats de manera automàtica els candidats presentats, i a 4 estudis (Bioquímica, Enginyeria Tècnica Agrícola, Química i Universitat Oberta per a Majors) no tindran representació al Consell d'Estudiants perquè no s'han presentat candidatures.

Eleccions dels representants d'estudiants a les juntes de facultat i d'escola (primer i segon cicle)

En el cas de les juntes de facultat i d'escola, s'elegiran els representants d'estudiants de primer i segon cicle en aquests òrgans.

En aquest cas hi haurà eleccions a tres circumscripcions de la Facultat de Filosofia i Lletres: primer cicle de Filologia Catalana, segon cicle de Geografia i primer cicle d'Història.

Per a la resta dels estudis, o es proclamaran automàticament les candidatures presentades, o no tindran representants en el cas dels estudis en què no s'han presentat candidatures.

Eleccions dels representants d'estudiants als consells de departament

Els consells de departament celebren eleccions de representants d'estudiants de primer, segon i tercer cicle als consells de departament de la UIB.

En aquest cas hi haurà eleccions en cinc circumscripcions: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (tercer cicle), Filosofia i Treball Social (primer i tercer cicle), Ciències de la Terra (segon cicle), Dret Públic (segon cicle). Per a la resta dels departaments, o es proclamaran automàticament les candidatures presentades, o no tindran representants en el cas dels estudis en què no s'han presentat candidatures.

Documents relacionats

Data de publicació: 27/05/2008