Els efectes protectors dels estrògens enfront de la inflamació del teixit adipós

La tesi doctoral de Marco Guillermo Bauzà Thorbrügge identifica els receptors estrogènics ER-alfa i GPER com els responsables de l'acció protectora d'aquestes hormones 

Les dones presenten menor mortalitat per malalties cardiovasculars que els homes, igual que menor incidència de desordres metabòlics al fetge com l’esteatosi hepàtica, que tenen com a manifestació bàsica l'acumulació de lípids fora del teixit adipós. No obstant això, aquesta protecció es perd durant la menopausa, la qual cosa suggereix que les hormones sexuals femenines podrien exercir un paper clau en aquest dimorfisme

Els mitocondris tenen un paper clau en la correcta funció dels adipòcits i contribueixen a evitar una expansió patològica del teixit adipós que provoca inflamació local i n’altera el funcionament normal. Estudis previs realitzats pel Grup de Metabolisme Energètic i Nutrició de la Universitat de les Illes Balears han posat de manifest que el teixit adipós de les rates femella presenta una funció mitocondrial més eficient que el dels mascles. Aquest dimorfisme podria ser la causa de la major protecció que presenten les dones enfront del desenvolupament de patologies associades a l'obesitat i podria estar relacionat amb les accions dels estrògens que milloren la funció mitocondrial.

La tesi doctoral de Marco Guillermo Bauzà Thorbrügge, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha analitzat el paper dels estrògens en la modulació de la funció mitocondrial del teixit adipós en condicions d'inflamació, fent especial èmfasi a identificar els principals receptors estrogènics que intervenen en les accions d'aquestes hormones. La recerca s'ha realitzat en el si del Grup de Metabolisme Energètic i Nutrició de la UIB, el qual forma part de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS), de l'Institut de Recerca Sanitària Illes Balears (IdISBa), i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa - Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBERobn) de l'Instituto de Salud Carlos III.

En la recerca es varen combinar estudis amb models animals d'obesitat dietètica i privació d’estrògens, i estudis in vitro amb adipòcits 3T3-L1 per estudiar els efectes específics dels estrògens en condicions d'inflamació i identificar els receptors implicats mitjançant l'ús d'agonistes i antagonistes específics. Els resultats obtinguts posen de manifest que els estrògens són importants estimuladors de la funció i la biogènesi mitocondrials al teixit adipós en situacions patològiques d'inflamació que comporten alteracions del metabolisme energètic dels adipòcits. Aquests efectes dels estrògens en el teixit adipós són intervinguts pels receptors ER-alfa i GPER, però no per l’ER-beta. Els components de les vies de senyalització activades per aquests receptors serien elements clau en el desenvolupament d'estratègies terapèutiques per tractar desordres associats a alteracions de la funció mitocondrial.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Efecto protector de los estrógenos sobre la función mitocondrial del tejido adiposo blanco en un entorno inflamatorio. Papel de los receptores estrogénicos.
  • Autor: Marcos Guillermo Bauzà Thorbrügge
  • Programa de doctorat: Nutrició i Ciències dels Aliments
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Ana María Proenza Arenas i Isabel Lladó Sampol 

Data de l'esdeveniment: 03/08/2018

Data de publicació: Fri Aug 03 07:00:00 CEST 2018