Escoltar

Els alumnes del grau de Relacions Laborals de la UIB podran fer pràctiques a la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears

Signatura d’un conveni de col·laboració 

La senyora Apol·lònia M. Julià, presidenta de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears, i la doctora Margalida Payeras, vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la Universitat de les Illes Balears, han signat avui un conveni perquè els estudiants del grau de Relacions Laborals de la UIB puguin fer pràctiques externes a l’Oficina d’Orientació Juridicolaboral de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears, amb una finalitat doble: afavorir l’adquisició de competències per a l’exercici professional alhora que desenvolupen una tasca solidària.

Les pràctiques podran ser curriculars, que són les que els estudiants realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d’estudis, i extracurriculars, les que els estudiants fan amb caràcter voluntari durant el període de formació i que, tot i no estar incloses als seus plans d’estudis, poden ser objecte de reconeixement de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits.

La finalitat de les pràctiques externes és contribuir a la formació integral dels estudiants complementant el seu aprenentatge teòric i pràctic; facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits; afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives; obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura; i afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

A l’acte hi han assistit, per part de la Fundació de Graduats Socials, la senyora Apol·lònia M. Julià, presidenta de la Fundació; les senyores M. Gràcia Matas i Emilia Goyanes, vicepresidentes, i el senyor Miquel Àngel Valens, vicepresident i coordinador de la Comissió de Cultura, Formació i Universitats. Per part de la UIB, hi han assistit la doctora Margalida Payeras, vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat; el doctor Francisco López Simó, degà de la Facultat de Dret; i la doctora Cristina Gil, vicedegana de pràctiques de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears. 

Data de publicació: 20/10/2016