Escoltar

Els alumnes de la UIB podran fer pràctiques al British Council

Signatura d’un conveni de col·laboració 

El senyor Richard Rooze, representant de la delegació a Espanya de la Fundació British Council, i el Rector de la UIB, senyor Llorenç Huguet, han signat avui un conveni perquè els estudiants de la UIB puguin fer les pràctiques acadèmiques a la Fundació British Council.

Les pràctiques poden ser curriculars, que són les que els estudiants realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d’estudis, i extracurriculars, les que els estudiants fan amb caràcter voluntari durant el període de formació i que, tot i no estar incloses als seus plans d’estudis, poden ser objecte de reconeixement de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits.

La finalitat de les pràctiques externes és contribuir a la formació integral dels estudiants completant el seu aprenentatge teòric i pràctic, facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què els estudiants han d’operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits; afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, obtenir una experiència pràctica que els faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura; i afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

A l’acte hi han assistit, a més, per part de la Fundació British Council, el senyor Michael Leahy, i per part de la UIB, les doctores Maria Juan, Joana Salazar i Marian Amengual i  la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, doctora Margalida Payeras.   

Data de publicació: 21/11/2016