Escoltar

El treball de fi de carrera de Miquel Àngel Mestre, enginyer tècnic de Telecomunicació de la UIB, publicat per la prestigiosa Physical Review Letters

L'alumne conclogué la recerca en una estada de deu mesos a l'Applied Physics and Photonics Department de la Universitat Lliure de Brussel·les (VUB) gràcies a una beca ERASMUS

Miquel Àngel Mestre Adrover, enginyer tècnic de Telecomunicació (especialitat Telemàtica) per la UIB, acaba de publicar, conjuntament amb altres autors, a la prestigiosa revista Physical Review Letters, un treball basat en el seu treball de fi de carrera intitulat «Experimental characterization of mode-hopping in semiconductor ring lasers».

El treball és signat per S. Beri, L. Gelens, M. Mestre, G. Van der Sande, G. Verschaffelt i J. Danckaert, de l'Applied Physics and Photonics Department de la Universitat Lliure de Brussel·les, i per A. Scirè, de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, IFISC (UIB-CSIC), així com per G. Mezosi i M. Sorel, del Department of Electronics and Electrical Engineering de la Universitat de Glasgow.

El treball de fi de carrera que dóna lloc a la publicació de l'article fou realitzat en el grup d'investigació de la Universitat Lliure de Brussel·les que dirigeix el professor J. Danckaert, gràcies al fet que Miquel Àngel Mestre hi realitzà una estada de deu mesos amb una beca ERASMUS.

El treball aborda un dels reptes de la física moderna, com són les fluctuacions de sistemes òptics com ara els làsers, com a resultat de la naturalesa quàntica de la interacció entre la llum i la matèria.

Els làsers de semiconductor d'anell (Semiconductor Ring Lasers, SRL), els quals es presenten com una sòlida alternativa en certes aplicacions de comunicació òptica, es veuen afectats per fluctuacions estocàstiques. A causa de l'arquitectura circular de la cavitat activa d'aquests tipus de làser, es poden presentar dues direccionalitats, cap a la dreta o cap a l'esquerra. El que precisament provoquen les fluctuacions estocàstiques són canvis abruptes i espontanis en la direccionalitat i, d'aquesta manera, limiten l'ús d'aquests sistemes en algunes aplicacions, per exemple com a memòries òptiques. El treball publicat a Physical Review Letters aborda aquest problema tant teòricament com experimentalment. El paper de Miquel Àngel Mestre fou precisament fer-ne el disseny experimental i dur a terme l'experiment en si mateix.

Referència del treball:

S. Beri, L. Gelens, M. Mestre, G. Van der Sande, G. Verschaffelt, A. Scirè, G. Mezosi, M. Sorel and J. Danckaert. Topological Insight into the Non-Arrhenius Mode Hopping of Semiconductor Ring Lasers. Physical Review Letters 101 (2008).

Documents relacionats

Data de publicació: 05/12/2008