Escoltar

El senyor Jaume Grimalt fa donació del seu fons documental a la UIB

El senyor Jaume Grimalt Obrador, enginyer agrònom i director de la Delegació Provincial del Ministeri d’Agricultura i Pesca, ha fet donació a la Universitat de les Illes Balears d’un conjunt de documents, llibres i materials, entre els quals hi ha informes agronòmics antics, de final del segle XIX i principi del XX, que varen ser recuperats pel senyor Bartomeu Simonet i conservats pel donant.

Són informes que de manera preceptiva enviaven els caps del Servei Agronòmic provincial al Ministeri d'Agricultura (abans, de Foment) i abasten una etapa cabdal en la transformació agrària que han experimentat les illes Balears, des de la dècada dels anys setanta del segle XIX fins als anys cinquanta del XX i principi dels seixanta.

Dels volums donats, només n’hi ha un que es conserva a l'Arxiu del Ministeri d'Agricultura, a Madrid (signat per Francisco Satorras, de la dècada dels anys setanta del segle XIX). Per tant, la feina de preservació i tutela que ha fet el senyor Jaume Grimalt és molt important, ja que aquesta documentació arreu de l’Estat s'ha perduda.

A més, aquest fons documental ha permès i permet fer recerca vinculada a la història agrària i també a aspectes d’enginyeria agronòmica. De fet, ha estat consultat per redactar tesis doctorals i articles científics.

Amb la donació d’aquests materials, es podrà afavorir la difusió i gaudi públic del fons gràcies que seran integrats a l’Arxiu Històric de la Universitat de les Illes Balears.

Dimecres, 3 d’abril de 2019, a Son Lledó, el senyor Jaume Grimalt i el Rector de la UIB, Llorenç Huguet, han signat el conveni de donació. També ha assistit a l’acte el senyor Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. 

Data de publicació: 03/04/2019