El grup d'Amedeo Spadaro, del Departament d'Economia Aplicada de la UIB, analitza els efectes de les reformes a l'Estat del benestar a través de models economètrics i de microsimulació

CanalUIB

Quins efectes tindria sobre la població espanyola modificar l'actual tipus de l'impost sobre la renda de les persones físiques? Què passaria si s'instauràs un tipus únic i proporcional? En quina mesura s'hauria d'incrementar el salari mínim interprofessional perquè els índexs de pobresa minvassin?

Respondre a aquest tipus de preguntes suposa avaluar l'impacte del sector públic o la intervenció de l'Administració en l'economia i, més concretament, suposa analitzar els efectes de determinades reformes en allò que s'ha anomenat Estat del benestar (welfare state).

Aquests són els objectius de la recerca duta a terme pel grup d'investigadors que encapçala el doctor Amedeo Spadaro, professor de Microeconomia i Economia Pública del Departament d'Economia Aplicada de la UIB. Més en concret, l'anàlisi dels efectes de les reformes a l'Estat del benestar (welfare state) a través de la utilització de models economètrics i de microsimulació constitueix el camp de recerca en el qual l'equip de la UIB s'ha constituït en un grup de referència en l'àmbit de la investigació i la implementació d'aquests sistemes.

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 19/05/2008