Escoltar

El doctor Enrique García Riaza serà el nou vicerector d'Investigació i Internacionalització

És catedràtic d'Història Antiga i ha estat vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres i subdirector del Centre d'Estudis de Postgrau 

El doctor Enrique García Riaza serà el nou vicerector d'Investigació i Internacionalització de la Universitat de les Illes Balears. Substituirà en el càrrec el doctor Jaume Carot Giner, que l’ha ocupat entre els anys 2011 i 2019.

El doctor Enrique García Riaza és catedràtic d'Història Antiga del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB des de l'any 2018, amb vint-i-cinc anys d'experiència docent universitària i tres sexennis consecutius de recerca (en vigor). Ha exercit, entre altres càrrecs acadèmics, de vicedegà de la Facultat de Filosofia (cap d'estudis d'Història) i de subdirector del Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

Trajectòria acadèmica i investigadora

És llicenciat en Història, especialitat d'Història Antiga, per la Universitat de Salamanca (1991), Grado de Salamanca (1992) i doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears (1997), amb ampliació d'estudis a l'Institut d'Arqueologia de la University College de Londres (curs 1992-93), i estades breus de recerca (com a professor visitant) al Merton College de la Universitat d'Oxford, i al Department d'Estudis Clàssics de la Universitat de Nova York.

Les seves línies d'investigació principals són la diplomàcia i el dret de guerra durant l'expansió romanorepublicana, així com la Història Antiga de les Illes Balears. Ha participat en diversos programes científics nacionals i internacionals (CNRS) i ha estat l'investigador principal de tres projectes d'R+D+I (Govern d'Espanya) consecutius: «Occidens. El Occidente romano durante la época republicana. Modelos de integración de las comunidades indígenas», HAR2008-02612; «Symmachía. Entre la paz y la guerra: alianzas, confederaciones y diplomacia en el Occidente mediterráneo (siglos III-I aC)», HAR2011-27782, i «Diplomacia y comunicación política en Occidente (III-I aC)», HAR2015-66232-P, en col·laboració amb investigadors adscrits o formats a les universitats Autònoma de Madrid, CEU San Pablo, Salamanca, Clermont-Auvergne, Panthéon-Sorbonne (París II i a la d'Oxford (Merton College).

És autor de cinquanta-cinc articles i capítols de llibre, i ha fet aportacions tant a revistes d'accés obert indexades a ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) com en editorials incloses en el SCI (Scholarly Publishers Indicators in Humanities and Social Sciences), entre d'altres, Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité, o Historia – Einzelschriften. Ha intervingut en setanta congressos, seminaris, reunions científiques i conferències a Alemanya, Espanya, França, Itàlia, Polònia, Portugal, Regne Unit, Rússia i Sèrbia.

És responsable, com a autor, coautor o editor, de les monografies següents: (2002). Celtíberos y Lusitanos frente a Roma: diplomacia y derecho de guerra. Anejos de Veleia. Vitòria: UPV; (2000) Roma y la municipalización de las Baleares. Palma: UIB (coautor amb María Luisa Sánchez León); (2011) De fronteras a provincias. Interacción e Integración en Occidente (ss. III-I a.C.). Palma: UIB (editor i coautor); (2019) 'In fidem venerunt'. Expresiones de sometimiento a la República Romana en Occidente. Dykinson. Madrid (editor amb A. M. Sanz, i coautor); (2019) Unidos en armas: coaliciones militares en el Occidente antiguo. Palma: UIB, Madrid: UAM (editor amb E. Sánchez Moreno i coautor).

És membre del grup de recerca Civitas (Universitat de les Illes Balears) i del grup de recerca Occidens (Universitat Autònoma de Madrid). També pertany a la Xarxa d'Excel·lència Libera Res Publica (historiadors de la República Romana) del Govern d'Espanya (HAR2017-90703-REDT) i a l'Institut de Ciències de l'Antiguitat (ICCA), de la Universitat Autònoma de Madrid, com a investigador de referència de la Secció 4 (estudis sobre la Península Ibèrica a l'Antiguitat). Integrat, des de l'any 2013, en el programa de Doctorat en Prehistòria i Ciències de l'Antiguitat de la Universitat de Salamanca. És membre del consell assessor de la revista Faventia (Universitat Autònoma de Barcelona) i del consell de redacció de Mayurqa (Universitat de les Illes Balears). 

Data de publicació: 11/04/2019