Escoltar

El doctor Carlos M. Duarte, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (UIB-CSIC), dirigeix la campanya ATOS-Antàrtida

Hi participen investigadors del Departament de Recerca del Canvi Global i d'Ecologia i Recursos Marins de l'IMEDEA (UIB-CSIC), del Departament de Biologia Marina i Oceanografia, Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC), de l'Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona (CSIC), de la Universitat de l'Algarve (Portugal), de la Universitat del Quebec a Montreal (Canadà) i de la Universitat de Lancaster (Regne Unit)

El vaixell oceanògrafic Bio Hespérides inicià el passat dia 20 de desembre de 2008 la campanya ATOS-Antàrtida que dirigeix el doctor Carlos M. Duarte, investigador de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA, (CSIC-UIB).

Després de realitzar escales a Funchal (Madeira, Portugal) i Mar del Plata (Argentina), el dia 24 de desembre el vaixell sortí de Punta Arenas (Xile) per a realitzar la campanya en aigües del Mar de Bellinghausen, l'estret de Bransfield (Mar de la Flota) i mar de Weddell , per tornar a Ushuaia (Argentina) el proper dia 3 de març.

El projecte ATOS (Aportes atmosféricos de carbono orgánico y contaminantes al océano polar: tasas, importancia y prospectiva) té com a objectiu fonamental resoldre el paper creixent de l'intercanvi de materials entre els oceans polars i l'atmosfera. El projecte té diversos objectius concrets:

1. Quantificar els aportaments atmosfèrics de composts orgànics i contaminants clau en fase d'aerosol i gasosa.
2. Dilucidar el paper de la cobertura de gel sobre el control d'aquestes taxes i els aportaments derivats de la fusió del gel.
3. Avaluar el destí d'aquests materials mitjançant l'avaluació del seu ús per part dels organismes i la seva transferència a la cadena tròfica.
4. Avaluar els efectes del microplàncton com a punt d'entrada de materials a la cadena tròfica, mitjançant l'avaluació de taxes de mortalitat en funció de l'aportament de contaminants i l'augment paral·lel de les dosis de radiació ultraviolada i l'avaluació dels seus efectes sobre la producció primària i la respiració de les comunitats planctòniques. Un objectiu important de la campanya és l'estudi del paper central que el krill juga en el funcionament de l'ecosistema antàrtic.

El projecte ATOS és un projecte bipolar, amb activitat a l'Àrtic i a l'Antàrtida, que abasta els seus objectius a partir de dues campanyes oceanogràfiques. La primera es va iniciar el 20 de juny de 2007 (ATOS-Àrtic), mentre que la segona (ATOS-Antàrtida) comença ara. Ambdues compten amb, el vaixell BIO Hespérides.

Durant la campanya s'ocuparan 26 estacions durant 24 hores per tal d'avaluar les propietats i els processos d'interès que requereixen ser integrats en un dia, ja que moltes de les propietats rellevants (per exemple, l'intercanvi de gasos entre l'atmosfera i l'oceà) presenten un cicle circadiari important.

Aquest projecte es duu a terme en el marc de l'Any Polar Internacional (IPY en anglès), que s'ha concebut com un gran programa internacional de recerca científica coordinada, interdisciplinària i amb un marcat interès per potenciar les observacions a les zones polars del planeta. A banda del doctor Carlos M. Duarte, hi participen investigadors del Departament de Recerca del Canvi Global i d'Ecologia i Recursos Marins de l'IMEDEA (UIB-CSIC), investigadors del Departament de Biologia Marina i Oceanografia, Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC), i de l'Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona (CSIC), de la Universitat de l'Algarve (Portugal), la Universitat del Quebec a Montreal (Canadà) i la Universitat de Lancaster (Regne Unit.

Els projectes inclosos en l'Any Polar Internacional es duen a terme entre el març de 2007 i el març de 2009 amb la finalitat d'abastar temporades completes a l'Àrtic i a l'Antàrtida.

A banda del projecte ATOS, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, institut mixt universitari entre la UIB i el CSIC, tindrà un paper rellevant en el projecte ESASSI, que és la contribució espanyola al projecte internacional Synoptic Antarctic Shelf Slope Interactions Study (SASSI), centrat en l'estudi de la dinàmica marina a les costes atlàntiques. En aquest cas l'investigador principal és el doctor Damià Gomis.

Documents relacionats

Data de publicació: 19/01/2009