El doctor Bernat Sureda, nou membre de l'Institut d'Estudis Catalans

El Ple de l'IEC ha aprovat l'ingrès del catedràtic de Teoria i Història de l'Educació a la Secció de Filosofia i Ciències Socials

El doctor Bernat Sureda i Garcia, catedràtic de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears i director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, ha ingressat a la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, segons va aprovar el Ple de l'IEC el 13 de setembre.

Bernat Sureda i Garcia (Palma, 1953) és doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i catedràtic de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB). La seva línia d'investigació és la Història de l'Educació. 

És investigador principal del Grup d'Estudis d'Història de l'Educació de la UIB. Ha estat vicerector de la UIB i president del Consell Escolar de les Illes Balears. Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre temes de la seva especialitat, entre d’altres, La investigación en historia de la educación y otros espacios de socialización y formación de los jóvenes en el siglo XX (2004); The photography and propaganda of the Maria Montessori method in Spain (1911-1931) (2012); Higienisme, educació i protecció de la infància en la figura del paborde Jaume (2004), amb Francesca Comas, i Pedagogical innovation and music education in Spain: Introducing the Dalcroze method in Catalonia (2014), amb Francesca Comas i Xavier Motilla. Forma part, des que es va fundar, de la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana i, actualment, és director de la revista Educació i Història. 

Data de publicació: Fri Sep 14 14:13:00 CEST 2018