Escoltar

El LiCETC organitza el seminari «Idees del subjecte»

El seminari tindrà lloc els dies 20 i 21 de setembre i es clourà amb la intervenció del performer Marcel·lí Antúnez 

Els dies 20 i 21 de setembre se celebra el seminari «Idees del subjecte: representacions, descomposicions i metamorfosis en la cultura contemporània», organitzat pel grup de recerca LiCETC en el marc del projecte d'investigació Nous subjectes en la creació catalana contemporània (FFI2015-65110P) i amb el suport del Servei d'Activitats Culturals de la UIB.

La trobada, coordinada per la doctora Margalida Pons, s'estructura en diferents àmbits: per un costat, les fronteres i descomposicions del subjecte; per un altre costat, les subjectivacions liminars (l'objecte, l'animal, el cíborg...); en tercer lloc, les relacions subjecte-gènere; i, finalment, les figuracions pragmàtiques del jo en la poesia contemporània.

Els ponents, d'àmbits disciplinaris diversos, són Enric Novella (Universitat de València), Dolors Perarnau (Universitat de Santiago de Compostel·la), Mercè Picornell (LiCETC), Margalida Pons (LiCETC), Elisenda Marcer (Universitat de Birmingham), Tomeu Sales (UIB), Teresa López Pellisa (UIB), Jordi Julià (UAB), Marta Font (editora de la revista 452F i investigadora independent), Patrícia Trapero (grup RIRCA, UIB) i Eva Bru (Universitat de Bangor).

Durant el seminari es farà una visita a l'exposició «Ells i nosaltres» (Es Baluard). Clourà les jornades el performer Marcel·lí Antúnez, amb la intervenció Sistematúrgia. De la interacció individual a la interacció amb cos social. 

Data de l'esdeveniment: 20/09/2018

Data de publicació: 10/09/2018