Escoltar

El GIST analitza la conjuntura social i ambiental a "Els indicadors de sostenibilitat socioecològica de les Illes Balears (2003-2008)"

El Grup d’Investigació sobre Sostenibilitat i Territori (GIST) del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears ha elaborat l’estudi Els indicadors de sostenibilitat socioecològica de les Illes Balears (2003-2008). L’equip de divuit investigadors, coordinat pel professor de la UIB Ivan Murray Mas, ha seleccionat tretze indicadors socioecològics amb els quals ha elaborat una diagnosi social i ambiental de les Illes Balears. L’objectiu d’aquest treball ha estat complementar i corregir les avaluacions estrictament monetaristes, com ara l’evolució del producte interior brut (PIB), que s’empren a l’hora de valorar el benestar d’una societat.

L’estudi ha evidenciat que el canvi de cicle econòmic, amb la ruptura de la tendència alcista que caracteritzà aquest període conegut com a Tercer Boom (2003-2008), ha suposat una disminució de la pressió sobre l’entorn, a la vegada que ha augmentat la polarització social.

Documents relacionats

Data de publicació: 09/03/2010