Escoltar

El Consell de Govern de la UIB aprova la proposta de transformació de l'Escola Universitària de Turisme en Facultat de Turisme

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat la proposta transformació de l’Escola Universitària de Turisme en Facultat de Turisme d’acord amb el procés d’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior. En el cas dels estudis de Turisme, la implantació del nou grau significa la progressiva desaparició de la diplomatura de Turisme, adscrita a l’Escola Universitària de Turisme, i amb una durada de tres anys, i l’aparició del nou grau de Turisme, amb una durada de quatre anys.

La distinció entre escola i facultat està lligada a l’existència de diplomatures i llicenciatures. Per la qual cosa, amb la desaparició d’aquests estudis i l’aparició dels nous graus, es dissipa aquest vincle. Així, l’existència del nou grau i la consolidació del màster oficial sobre Planificació i Direcció Turística, verificat per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), justiquen plenament la transformació de l’Escola Universitària de Turime en la Facultat de Turisme.

La proposta del Consell de Govern de la UIB de transformar l’Escola Universitària de Turisme en Facultat de Turisme es remetrà al Consell Social de la UIB perquè n’informi favorablement. Tot seguit, la proposta, juntament amb l'informe favorable, s'enviaran al Govern de les Illes Balears perquè l'aprovi. 

Documents relacionats

Data de publicació: 05/05/2010