Escoltar

El Consell de Govern aprova el Pla d'intensificació de la recerca que ha d'impulsar la productivitat investigadora a la UIB

Perquè la Universitat de les Illes Balears sigui considerada com a màxima institució educativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la seva productivitat investigadora ha de ser comparable amb la de les altres institucions universitàries espanyoles i de la Unió Europea.

Per altra banda, la implantació de l’espai europeu d’ensenyament superior suposa una concentració d’esforços en l’àmbit de la docència. Per això s’han de prendre mesures adequades per millorar posicions en el nombre de publicacions realitzades, de projectes de recerca, de tesis dirigides, etc.

En aquest sentit el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat l’acord normatiu que desenvoluparà el Pla d’intensificació de la recerca, el qual suposa fer un esforç que permeti incorporar els recursos humans que garanteixin incrementar la posició de la UIB en els rànquings nacionals i internacionals, així com assegurar un relleu generacional de qualitat. El Pla està també destinat a facilitar la incorporació del personal investigador en formació (becaris i ajudants) i del personal contractat doctor a l’empara del programa I3 a les places de personal docent i investigador. Es considera prioritat també que tot el professorat permanent de la UIB tingui el títol de doctor.

En definitiva, l’objectiu del Pla d’intensificació de la recerca és proposar mesures concretes que permetin assolir els màxims nivells de qualitat en les tasques de docència, recerca i innovació a la Universitat de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 17/06/2010