Escoltar

El Consell d'Universitats designa la Rectora de la UIB, doctora Montserrat Casas, com a consellera del Consell Rector del CSIC

El Consell d'Universitats ha designat la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, doctora Montserrat Casas, com a consellera del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). La doctora Casas substituirà com a representant del Consell d'Universitats en l'òrgan de govern del CSIC el doctor Francisco Tomàs Vert, que ha cessat com a Rector de la Universitat de València.

El Consell d'Universitats és l'òrgan de coordinació acadèmica, de cooperació, de consulta i de proposta en matèria universitària. Està presidit pel ministre d'Educació i en formen part com a vocals els rectors de les universitats i cinc membres designats pel president.

El CSIC és la institució pública dedicada a la recerca més gran de l'Estat i la tercera d'Europa. El seu objectiu és desenvolupar i promoure la recerca en benefici del progrés científic i tecnològic, per la qual cosa abraça des de la investigació bàsica fins a la transferència al teixit productiu. Aquesta agència estatal té dues institucions mixtes de recerca en col·laboració amb la UIB: l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC) i l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA).

Documents relacionats

Data de publicació: 17/06/2010