Escoltar

El CES lliura el primer premi d'investigació al projecte SINA, desenvolupat per un equip d'investigadors de la UIB

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, CES, ha lliurat el primer premi d'investigació, dotat amb 6000 euros i dret de publicació, al treball SINA (Sistema d'interacció natural avançat), atès la seva qualitat, la vinculació amb l'àmbit R+D+I, l'aplicació pràctica de noves tecnologies sobre persones amb discapacitat i la consegüent repercussió social que aquest fet implica. Els autors del projecte són un equip interdisciplinari format per Xavier Varona, Francesca Negre, Cristina Manresa i els coordinadors Francisco J. Perales, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, i Joan J. Muntaner, catedràtic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB.

SINA és un prototipus de programari pensat per millorar les capacitats de persones que tenen profundament limitades les seves possibilitats de moviment. La seva utilització és molt intuïtiva i natural. Només es requereix una càmera USB estàndard i una aplicació multimodal que és capaç de detectar els moviments de la cara de la persona i interpretar-los.

El jurat del primer premi d'investigació del CES ha atorgat l'accèssit, dotat amb 1.500 euros, i possibilitat de publicació, al treball El mercado de trabajo en el sector turístico en las Islas Baleares: ley y convenio colectivo, atesos el rigor acadèmic i l'interès del treball, la seva actualitat i la relació amb els àmbits d'actuació del CES. N'és autor Erik Monreal, professor de l'àrea de Dret del Treball del Departament de Dret Públic de la UIB.

L'acte de lliurament del premi va tenir lloc el dia 23 de desembre de 2008, a la seu del CES. Hi assistiren el senyor Llorenç Huguet, president del CES, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas, el director general de R+D+I del Govern de les Illes Balears, Pere Oliver, i els membres del jurat.

Documents relacionats

Data de publicació: 07/01/2009