Escoltar

El 81,1% dels exàmens de les proves d'accés a la Universitat s'han contestat en llengua catalana

A les proves d’accés a la Universitat del mes de juny, el 81,1% dels exàmens s'han contestat en llengua catalana. Aquests resultats suposen un increment de 2,3 punts amb relació als resultats del juny de 2011 (78,8%). L’any 1992 (el primer any en què es va mesurar aquest ús), els exàmens contestats en català varen ser el 26,9%.

La utilització del català com a llengua de resposta dels exàmens es manté estable, amb una tendència lleugera a l’alça.

En aquest còmput es tenen en compte els exàmens en què s’utilitza el castellà o el català per respondre, amb l’excepció de les proves de llengua catalana, de llengua espanyola i de llengua estrangera. El 10,7% dels alumnes no ha contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d'aquesta matèria). El 37,4%, els hi ha contestats tots (excepte el d'idioma estranger i el de llengua espanyola). La resta d’alumnes (51,9%) han contestat alguns exàmens en català i els altres en castellà.

Els alumnes de Menorca són els que usen més el català en els exàmens, des de 2005 es mantenen en un ús que supera el 90%. Eivissa-Formentera, que partia d’una situació més endarrerida, s’ha acostat, amb un increment de quasi cinc punts, a la mitjana del conjunt. Mallorca ha tingut un creixement de dos punts.
 

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (2005-2012)

Valors globals i per illes

 

Total

Mallorca

Menorca

Eivissa-Formentera

2005

70,9

70,3

91,8

60,4

2006

73,4

72,5

92,5

66,1

2007

74,1

72,7

92,2

70,2

2008

76,8

75,5

93,5

72,5

2009

77,2

76,2

95,5

70,2

2010

77,8

76,2

93,8

75,9

2011

78,8

77,7

94,6

75,6

2012

81,1

79,7

96,6

80,2

 

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (1992-2012)

Valors globals *

1992

1994

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

26,9

32,2

39,3

40,7

41,7

43,7

50,7

60,1

63,1

65,8

70,9

73,4

74,1

76,8

77,2

77,8

78,8

81,1

* Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es va recollir aquesta dada

A la pàgina web del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) hi podeu trobar més informació: http://www.uib.es/catedra/camv/CDSIB/ 

Documents relacionats

Data de publicació: 04/07/2012