Escoltar

El 77,2% dels exàmens de selectivitat s'han contestat en llengua catalana

A les proves de selectivitat del mes de juny, el 77,2% dels exàmens s'han contestat en llengua catalana. Aquests resultats suposen un lleuger increment del 0,4% amb relació als resultats del juny del 2008 (76,8%). L’any 1992 (el primer any en què es va mesurar aquest ús), els exàmens contestats en català van ser el 26,9%.

En aquest còmput no es tenen en compte els exàmens de les proves de llengua catalana, de llengua espanyola ni de llengua estrangera, sinó sols la resta d'assignatures en què la llengua és vehicle d'expressió i no matèria d'examen (les proves de llatí i de grec, sí que es computen). El 9,37% dels alumnes no ha contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d'aquesta matèria); el 39,2, tots (excepte el d'idioma estranger i el de llengua espanyola).

Per illes, com en anys anteriors, els valors varien prou. Els alumnes de Mallorca han fet un 76,2% dels exàmens en català; els de Menorca, un 95,5%; els d'Eivissa i Formentera, un 70,2%.

Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (2005-2009)
Valors globals i per illes

 
Total
Mallorca
Menorca
Eivissa-Formentera
2005
70,9
70,3
91,8
60,4
2006
73,4
72,5
92,5
66,1
2007
74,1
72,7
92,2
70,2
2008
76,8
75,5
93,5
72,5
2009
77,2
76,2
95,5
70,2


Ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (1992-2009)
Valors globals (*)

1992 1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
26,9
32,2
39,3
40,7
41,7
43,7
50,7
60,1
63,1
65,8
70,9
73,4
74,1
76,8
77,2

* Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es va recollir aquesta dada

A la pàgina web del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) hi podeu trobar més informació: http://www.uib.es/depart/dfc/gresib/estadistica.htm

Documents relacionats

Data de publicació: 13/07/2009