Escoltar

Eficiència: el «ser o no ser» de l'estat del benestar

Un equip d’investigadors de la UIB analitza els diferents models d’estat del benestar a partir de la seva eficiència en les polítiques de redistribució de recursos 

Un equip d’investigadors del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears investiga les diferències entre els models d’estat del benestar vigents a Europa a partir de la capacitat que tenen de garantir alts nivells de benestar als ciutadans.

L’objectiu de l’equip investigador que dirigeix el professor Amedeo Spadaro, del Departament d’Economia Aplicada de la UIB, és contribuir al debat acadèmic sobre les tipologies de l’estat del benestar tot establint un marc teòric que permeti realitzar anàlisis comparades de diferents models d’estat del benestar vigents a Europa prenent explícitament en compte les consideracions d’eficiència relacionades amb les polítiques de redistribució.

Amb aquesta finalitat, els investigadors treballen amb models inspirats en la teoria de la fiscalitat òptima per avaluar el grau de desmercantilització (això és, la capacitat de l’estat de benestar de garantir alts nivells de benestar als ciutadans independentment dels recursos que aquests puguin obtenir venent el seu treball al mercat) dels estats del benestar de diversos països europeus.

Els investigadors de la UIB partiran de la distribució observada de la renda bruta i disponible d’una població, així com dels tipus impositius marginals i mitjans calculats a partir de models de microsimulació d’àmbit europeu (EUROMOD) per identificar la funció del benestar social (i, per tant, el nivell d’aversió a la desigualtat) que, sota determinats supòsits relatius a les preferències individuals sobre consum i oci, convertiria la distribució dels tipus impositius en òptima.  

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 05/03/2014

Data de publicació: 05/03/2014