Escoltar

Edicions UIB presenta la col·lecció Arquitectura Tècnica, editada amb la col·laboració del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Mallorca

Dia: dimecres 24 de novembre de 2010
Hora: 20 hores
Lloc: Casal Solleric,
passeig del Born, 27, Palma

Tindrà lloc la presentació de la col·lecció Arquitectura Tècnica, a càrrec del senyor Ignacio Martínez, director de la col·lecció i president del Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca; la senyora Bàrbara Estudillo, vocal d’Informació i Públicacions del mateix Col·legi; i la doctora Patrícia Trapero, vicerectora de Projecció Cultural de la UIB.

La col·lecció Arquitectura Tècnica és la primera col·lecció tècnica que s’edita a les Illes Balears i és pionera per als estudis d’Enginyeria d’Edificació. Neix amb la vocació de convertir-se en una obra de referència i d’utilitat pràctica per als estudiants universitaris i per als professionals del sector. Utilitza un format senzill i directe, fàcil de consultar, que sintetitza els temes exposats a cada número. Els títols seran redactats i coordinats per professors de la UIB amb la col·laboració de professionals i experts en la matèria.

Aquesta col·lecció neix arran de la signatura d’un conveni entre el Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Mallorca i la UIB. Mitjançant aquest acord, Edicions UIB assumeix l’edició i la comercialització dels originals de la col·lecció. Ja s’han publicat els dos primers volums de la col·lecció: Criterios para la gestión del Libro de Incidencias i El control de Calidad vinculado a la Dirección de Ejecución de Obras de Edificación.

Criterios para la gestión del Libro de Incidencias, del professor de la UIB Francesc Josep Forteza i de l’investigador de la UIB Mateu Moyà, és una guia pràctica de referència per al coordinador de la seguretat i la salut en les obres de construcció. Pren com a punt de partida les reformes recents en la normativa que ajusten la utilització del llibre d’incidències i proposa una sistemàtica de la tipologia d’actes.

El control de Calidad vinculado a la Dirección de Ejecución de Obras de Edificación, dels professors de la UIB Joan Muñoz i Gabriel Horrach, sintetiza i comenta les obligacions derivades de la Llei d’ordenació d’edificació i el Codi tècnic d’edificació en relació amb el control de qualitat, especialment vinculades a l’actuació dels directors d’execució d’obres d’edificació.

La col·lecció Arquitectura Tècnica l’edita Edicions UIB.

Criterios para la gestión del Libro de Incidencias i El control de Calidad vinculado a la Dirección de Ejecución de Obras de Edificación es poden adquirir a la llibreria electrònica de la UIB. 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 24/11/2010

Data de publicació: 23/11/2010