Dol per la mort de la senyora Maria Balle Cañellas, membre del PAS

La comunitat universitària i, en nom seu, el Rector expressen el seu dol per la mort de la senyora Maria Balle Cañellas, membre del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears. 

La senyora Balle va ingressar a la UIB l'any 1997. Des d'aleshores havia treballat als serveis administratius de l'edifici Guillem Cifre de Colonya, de l'edifici Ramon Llull, de l'edifici Gaspar M. de Jovellanos i, des de l'any 2014, als serveis administratius de l'edifici Antoni M. Alcover i Sureda.

Data de publicació: Fri Dec 14 09:44:00 CET 2018