Escoltar

Conveni per a la digitalització de l'obra Rutes Amagades de Mallorca, de Jesús Garcia Pastor

La cessió la fan els seus hereus, Lluís, Jesús A. i Ferran Garcia Sevilla 

Dia: dimecres, 19 de novembre de 2014
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

Els senyors Lluís, Jesús A. i Ferran Garcia Sevilla i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni de cessió de drets per a la digitalització de l’obra Rutes Amagades de Mallorca.

Els senyors Lluís Garcia i Sevilla, Jesús A. Garcia Sevilla i Ferran Garcia Sevilla, com a hereus del senyor Jesús García Pastor, autor i editor de les Rutes Amagades de Mallorca i actuals titulars de la propietat intel·lectual de l’obra, cedeixen els drets de transformació, reproducció i comunicació pública dels textos complets de l’obra.

La col·lecció Rutes Amagades de Mallorca, obra del senyor Jesús García Pastor és una obra de referència pel que fa a la difusió i el coneixement de la geografia de Mallorca. Els seus textos, imatges i cartografia descriuen d’una manera privilegiada la realitat geogràfica de la Mallorca de les dècades de 1960 i 1970, període en què la transformació territorial i econòmica del territori havia començat, però encara pervivien molts d’elements de la societat preturística, reflectits a la perfecció en aquesta publicació. L’edició en paper d’aquesta obra està exhaurida i no es pot trobar tampoc a la major part de les biblioteques públiques de l’illa, esdevé de difícil accés i consulta per als investigadors interessats en la nostra cultura i el públic en general.

I per això, per tal de posar-la a l’abast dels investigadors i el públic en general s’ha considerat la millor solució que es digitalitzi i que s’inclogui a la plataforma de la Biblioteca Digital de les Illes Balears. 

També hi ha assistit el senyor Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 19/11/2014

Data de publicació: 18/11/2014