Escoltar

Conveni amb el Bisbat de Mallorca

Dia: dimarts, 26 de juliol de 2016
Hora: 9.30 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma

El senyor Xavier Salinas, Bisbe de Mallorca, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la UIB, han signat un acord de col·laboració. A l’acte també hi han assistit el senyor Bartomeu Bennàsar, enginyer d’edificació diocesà i arquitecte tècnic del Bisbat; el doctor Joan Marcó, professor del grau d’Edificació; la senyora Loida Merino, arquitecta tècnica col·laboradora del Bisbat; i la doctora Margalida Payeras, vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB.

La signatura d'aquest protocol addicional al conveni de col·laboració entre el Bisbat de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears suposa oficialitzar una tasca que ja s'ha anat desenvolupant durant els darrers sis anys, en què els alumnes del grau d'Edificació han realitzat treballs de final de grau relacionats amb l'aixecament de plànols, estudi de lesions, proposta d’intervenció i pressupost de les obres necessàries per a la restauració del patrimoni historicoartístic immobiliari religiós a Mallorca. Aquesta tasca permet, entre d'altres coses, conèixer l'estat actual dels immobles i l'establiment de prioritats en la intervenció en un patrimoni que cal conservar.

No es tracta només de tenir cura de la Seu, sinó també de nombroses esglésies, capelles i altres immobles de la Diòcesi que gaudeixen de catalogació historicoartística i que requereixen intervencions respectuoses quant a les tècniques de restauració, i també a la naturalesa dels materials que s’empren, pel seu mal estat degut o bé a l’edat de l’edifici o bé a intervencions poc respectuoses efectuades temps enrere.

Amb la signatura d'aquest protocol els estudiants del grau d’Edificació podran continuar fent feina en aquests àmbits, sota la direcció de professors de l'àrea de Construccions Arquitectòniques amb molta experiència en la reforma i rehabilitació d'immobles historicoartístics, i que sempre compten amb l'ajut de l'enginyer d'edificació del Bisbat, que facilita els accessos a immobles i a dades arxivístiques, com també fixa les llistes de necessitats i col·labora en el seguiment dels treballs.

 

Data de publicació: 25/07/2016