Escoltar

Comunicat del Consell de Direcció en relació amb l'acte en solidaritat amb Valtonyc

El Consell de Direcció, reunit el dia d’avui i en relació amb l’anunciat acte en solidaritat amb Valtonyc promogut pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, fa constar:

  • Que en cap cas aquest acte no es fa en nom de la comunitat universitària, sinó per iniciativa d’un grup d’estudiants, iniciativa que no es pren amb el suport del Consell d’Estudiants.
  • Que la UIB és respectuosa amb la llibertat d’expressió, i que és imprescindible evitar qualsevol manifestació que pugui ser ofensiva per a persones o institucions. En cap cas no es pot permetre que la imatge de la UIB en resulti afectada negativament.
  • Que des del Consell de Direcció de la UIB s’ha comunicat als promotors que, si es duu a terme l’acte esmentat, cal que es faci a l’exterior dels edificis acadèmics, a l’espai conegut com a propileu. 

Palma, 4 d’abril de 2017

Data de publicació: 04/04/2017