Com podem frenar els gliomes?

La tesi doctoral de Guillem Ramis Munar posa al descobert els mecanismes que fan que el fàrmac Erlotinib redueixi la motilitat de les cèl·lules d'aquest tipus de tumor del sistema nerviós central 

Els gliomes són els tumors primaris del sistema nerviós central més freqüents i malignes, amb una supervivència mitjana menor a un any després del diagnòstic. Són tumors amb una proliferació cel·lular descontrolada, altament infiltrants, amb focus de necrosi, elevada angiogènesi i inestabilitat cromosòmica, així com gran resistència a l’apoptosi. A més, són molt resistents a la majoria de protocols terapèutics, i aquests només ofereixen millores temporals i limitades.

La tesi doctoral de Guillem Ramis, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia els efectes del fàrmac Erlotinib, inhibidor del receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR), sobre la motilitat i la capacitat d’invasió. La recerca mostra com l'Erlotinib produeix una disminució de la motilitat i la invasió de les cèl·lules de glioma modulant l’activitat de les Rho-GTPases Rac1 i RhoA.

A més, s’ha analitzat el paper dels factors de transcripció FOXO i FOXM en la resposta a aquest fàrmac, i s’ha valorat la reactivació de FOXO com a estratègia terapèutica per al tractament dels gliomes.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Caracterització molecular dels efectes de la inhibició de l'EGFR en cèl·lules de glioma
  • Autor: Guillem Ramis Munar
  • Programa de doctorat: Ciències Mèdiques Bàsiques
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Príam de Villalonga Smith i Sílvia Fernández de Mattos  

Data de publicació: 26/09/2016