Escoltar

Com es pot garantir l'èxit de la recuperació de les corbines?

La tesi doctoral de Maria del Mar Gil analitza un programa de repoblació de l’espècie Argyrosomus regius en els ecosistemes costaners de les illes Balears 

La tesi doctoral de Maria del Mar Gil Oviedo, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia tots els aspectes rellevants relacionats amb un programa de repoblació de la corbina, Argyrosomus regius, en els ecosistemes costaners de les illes Balears. La tesi Recovery of meagre (Argyrosomus regius) population in the Balearic coastal ecosystem (Western Mediterranean) l’han dirigida els doctors Miquel Palmer Vidal, de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), i  Amàlia Grau Jofre, del Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA, Govern de les Illes Balears).

La corbina Argyrosomus regius és una espècie objecte d’un programa de repoblació en les aigües de les Illes Balears, d’on va desaparèixer els anys 60. La recerca de la investigadora abasta tot el procés de recuperació d’aquesta espècie, des de la producció de juvenils en captivitat fins al seguiment de la supervivència dels individus alliberats al medi natural. Així, la producció de juvenils en captivitat es va assegurar mitjançant la producció d’ous viables a partir de la inducció hormonal en un estoc d’individus reproductors capturats del medi natural, al golf de Cadis. A més, es va desenvolupar un protocol específic d’alimentació de les larves obtingudes fins a la fase de juvenil.

Abans de ser alliberats, els juvenils varen ser marcats per assegurar que els peixos alliberats poguessin ser identificats. L’ús d’un marcatge doble (una marca externa del tipus T i una marca fluorescent d’alizarina S a l’otòlit) va fer possible un seguiment de les captures de corbina al llarg del temps. L’anàlisi d’aquestes captures ha permès obtenir per primera vegada dades sobre el moviment, la dieta, el creixement i la supervivència dels peixos alliberats al medi natural.

La recerca va demostrar que la corbina roman estacionària i a poca profunditat de dia, mentre que de nit sembla que es mou seguint un desplaçament aleatori i relativament ràpid. Per tant, la corbina presenta una capacitat de dispersió molt elevada al voltant de la costa de Mallorca. Ara bé, com que de dia les corbines retornen a zones poc profundes per amagar-se, sembla improbable que aquesta espècie sigui capaç de migrar fora de Mallorca en la fase juvenil.

Quant a la dieta de les corbines, està composta per crustacis decàpodes de talla petita durant els primers mesos després de ser alliberades, si bé a partir de cert temps la dieta passa a ser més piscívora, a base de peixos demersals i bentònics, que habiten les praderies de posidònia.

Pel que fa a la seva mida, el creixement de les corbines alliberades que han passat menys de tres mesos en llibertat va ser semblant al creixement esperat en captivitat. Contràriament, el creixement de les corbines alliberades que han passat més de tres mesos en llibertat va ser més gran que el que s’esperava.

A més, la recerca va demostrar que les corbines necessiten un període d’adaptació al medi natural relativament llarg, d’uns tres mesos. Així, les corbines alliberades que varen passar menys de tres mesos en llibertat presentaren estómacs més buits i pitjors índexs de condició en comparar-les amb corbines salvatges procedents del golf de Cadis. Les corbines que varen passar més de tres mesos en llibertat varen recuperar un bon índex de condició i millors taxes de  creixement que abans d’haver estat alliberades, i varen mostrar una bona adaptació a les condicions del medi.

L’estudi de Maria del Mar Gil va posar de manifest que la taxa de mortalitat dels individus alliberats no és constant en el temps, de manera que es pot diferenciar una primera etapa, just després de l’alliberament, amb una mortalitat molt elevada, i una segona etapa amb una mortalitat molt més reduïda a partir del moment que les corbines s’adapten a les condicions del medi natural.

Finalment, la investigadora planteja que reduir la mortalitat durant el període d’adaptació al medi natural és el repte més important a l’hora d’incrementar les possibilitats d’èxit en la recuperació d’una població sostenible de corbines a les Illes Balears.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Recovery of meagre (Argyrosomus regius) population in the Balearic coastal ecosystem (Western Mediterranean)
  • Autor: María del Mar Gil Oviedo
  • Programa de doctorat: Ecologia Marina
  • Departament: Biologia
  • Directors: Miquel Palmer Vidal i Amàlia Grau Jofre 

Documents relacionats

Data de publicació: 05/11/2013