Escoltar

Any acadèmic 2013-14: La UIB té 13.941 estudiants de grau i postgrau oficials

L’any acadèmic 2013-14 a la Universitat de les Illes Balears hi ha 13.941 estudiants de grau i postgrau, un 7,45% més que el curs passat.

Pel que fa als estudis de grau, la UIB ha matriculat enguany als centres propis 11.073 estudiants, un 9,43% més que el curs passat.

Respecte als estudis de postgrau oficials, els alumnes s’incrementen un 3,61% respecte al curs passat, i passam de tenir 1.882 estudiants de postgrau a tenir-ne 1.950.

Pel que fa als centres adscrits, es produeix un decrement del 5,65% en total, exceptuant l’escola adscrita de Turisme del Consell d’Eivissa, que incrementa en un 8,5% el nombre d’alumnes.

Si observam les dades de matrícula per sexes, el 59% dels estudiants de grau de la UIB són dones.

Seus universitàries

El nombre d’alumnes matriculats als estudis oficials de grau i postgrau a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa és de 660.

Als estudis de grau, hi ha 3 matriculats menys a Menorca i 8 més a Eivissa i Formentera. A les seus s’ofereixen els graus d’Administració d’Empreses, Dret, Infermeria i Educació Primària. I s’hi deixa de fer el grau d’Educació Infantil, tot i que queden alguns alumnes matriculats.

Pel que fa a postgraus, es manté el nombre d’alumnes matriculats a la Seu d’Eivissa i Formentera en el Màster de Formació de Professorat i a la Seu de Menorca disminueix el nombre d’alumnes matriculats respecte al passat curs, perquè es deixa d’oferir el Màster d'Educació Inclusiva i només s’ofereix el Màster de Formació de Professorat.

Estudis de grau per estudis

A tots els estudis oficials de grau augmenta el nombre d’alumnes matriculats, a excepció de Geografia, on es redueix només en dos alumnes. També baixa el nombre d’estudiants d’Educació Infantil, pel fet que es deixa d’oferir a les seus.

Nou ingrés: bona acollida de les dobles titulacions

Dels 3.551 alumnes que s’han matriculat el curs 2013-14 per primera vegada als estudis universitaris de grau dels centres de la UIB, 3.331 (el 93,8%) ho han fet en centres propis de la UIB, i 220 als centres adscrits.

El 74,6% s’han matriculat després d’haver superat les proves d’accés a la Universitat (PAU), mentre que el 14,5% hi ha accedit mitjançant la formació professional, el 4,4% per la prova d’accés de més grans de 25 anys, el 4,3% perquè ja té un títol universitari, l’1,11% és procedent d’una altra universitat, el 0,8% per la prova d’accés de més grans de 40 i 45 anys, el 0,3% perquè tenen estudis a l’estranger i la resta per una altra via d’accés.

Tot i que s’incrementa el nombre d’estudiants matriculats a la UIB, baixa un 2,63% el nombre d’alumnes de nou ingrés, tant al campus (-67 alumnes) com a les seus (Eivissa i Formentera: -22 alumnes i Menorca: -1 alumne). Així i tot, el descens no és gaire significatiu. Aquesta realitat està directament relacionada amb la reducció de la població entre 15 i 19 anys, que va disminuir un 1,5% respecte a l’any anterior, i el decrement de la població entre 19 i 24 anys, que va ser del 2,1% .

Així al campus de Palma tenim aquest curs 3.158 estudiants de nou ingrés, a la Seu d’Eivissa i Formentera en tenim 92, i a la Seu de Menorca, 81. En total sumen 3.331 estudiants de nou ingrés.

Pel que fa als centres adscrits, el nou ingrés baixa més encara: un 17,91%. L’únic centre adscrit que puja en nou ingrés és l’Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa (2 alumnes més que el curs passat).

Els estudis conduents a l’obtenció simultània de doble titulació de grau (grau d’Administració d’Empreses i Dret, grau d’Educació Social i Treball Social i grau de Matemàtiques i d’Enginyeria Telemàtica) aconsegueixen atreure l’interès dels alumnes de nou ingrés.

Alt grau de satisfacció a l’hora de poder escollir els estudis: el 87,7% dels estudiants de la UIB s’han matriculat a l’estudi que han escollit.

El 87,7% dels estudiants de la UIB s’han matriculat a l’estudi que han triat en primera o segona opció. La taxa d’adequació, definida com la relació percentual entre la matrícula de nou ingrés en primera opció i la matrícula de nou ingrés, se situa a la UIB en el 78,14%, la qual cosa indica que més de tres de cada quatre estudiants aconsegueixen accedir a la titulació que havien demanat en primera opció en el procés de preinscripció.

De fet, cal destacar que la taxa d’ocupació, definida com la relació percentual entre la matrícula de nou ingrés per preinscripció i el nombre de places ofertes, és més elevada a la UIB (98,8%).

Augmenta el nombre d’estudiants de postgrau

El curs 2013-14 hem constatat un notable increment del nombre d’estudiants de Màster a la UIB. La UIB ofereix 35 màsters oficials als quals s’han matriculat 1.250 estudiants, un 6,84% més que el curs passat. I en Doctorat ens mantenim entorn dels 700 alumnes (de 712 passam a 700). 

El curs acadèmic 2012-13 es varen llegir 75 tesis doctorals a la UIB.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 05/03/2014

Data de publicació: 04/03/2014