Escoltar

Acte de presa de possessió de catedràtics, professors titulars i càrrecs acadèmics de la UIB

Dimarts, 1 de desembre de 2009, han pres possessió com a professors titulars d’universitat que passen a catedràtics d’universitat: 

 • La doctora Misericòrdia Ramon Juanpere, del Departament de Biologia
 • El doctor Rafel Àngel Forteza Coll, del Departament de Química
 • El doctor Claudio Rubén Mirasso Santos, del Departament de Física
 • La doctora Francesca Maria de Lluc Barceló Mairata, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
 • El doctor José Luis Luján López, del Departament de Filosofia i Treball Social
 • El doctor Pedro José Montoya Jiménez, del Departament de Psicologia

Així mateix han pres possessió com a professors d’escola universitària que passen a professors titulars d’universitat:

 • El doctor Josep Lluís Rosselló Sanz, del Departament de Física
 • El doctor Francisco Javier Lozano Ibáñez, del Departament d’Economia Aplicada
 • El doctor Miquel Francesc Oliver Trobat, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
 • La doctora Lorenza Carrasco Martorell, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 • La doctora Patrícia Bastida Rodríguez, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
 • La doctora Montserrat Rodríguez Delgado, del Departament de Química
 • El doctor Francesc Jordi Oliver Rullan, del Departament d’Economia Aplicada
 • El doctor David Pere Pons Florit, del Departament d’Economia de l'Empresa
 • El doctor Julián Proenza Arenas, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica 

Per altra banda, han pres possessió dels seus càrrecs acadèmics:

 • La doctora Margalida Payeras Llodrà, degana de la Facultat d’Economia i Empresa
 • El doctor David Pons Florit, delegat de la Rectora per a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera

Data de publicació: 01/12/2009