Escoltar

43 professors titulars d'escola universitària de la UIB han pres possessió com a professors titulars d'universitat

El Butlletí Oficial de l'Estat número 232 publicà una resolució segons la qual els professors titulars d'escola universitària passen a ser nomenats professors titulars d'universitat.

Dimarts, 27 de gener de 2009, a Son Lledó i en presència de la Rectora, Montserrat Casas; del vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, Martí March; del vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, Josep Lluís Ferrer; i del Secretari General de la UIB, Federico Garau, han signat la presa de possessió els professors:

Rafael Bosch Zaragoza
Antònia Costa Bauzà
Antoni Gamundí Gamundí
Enrique García Riaza
Bernadí Gelabert Ferrer
Carlos Juiz García
Isabel Lladó Sampol
Jordi Oliver Oliver
Antònia Picornell Rigo
Rafael Maria Prieto Almirall
Ana María Proenza Arenas
Josep Ignasi Aguiló Fuster
Óscar Calvo Ibáñez
Jaume Flexas Sans
Cels Garcia Garcia
Antoni Llull Gilet
Ana María Rodríguez Guerrero
Jaume Vadell Adrover
Maria Esther Garcia Buades
Onofre Martorell Cunill
Maria Magdalena Massot Perelló
Albert J. Sesé Abad
Maria Teresa Adame Obrador
Isabel Maria Aguiló Pons
Joan Antoni Mesquida Cantallops
Alberto Ortiz Rodríguez
Maria Antònia Riera Jaume
María del Carmen Touza Garma
Ignasi de Loiola Furió Caldentey
Antònia Mas Pichaco
Maria de la Mercè Llabrés Segura
Raquel Herranz Bascones

Així mateix, ha signat la presa de possessió com a degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UIB el doctor Aleix Calveras Maristany.

Documents relacionats

Data de publicació: 27/01/2009