16.189 membres de la comunitat universitària podran votar demà qui serà el Rector de la UIB els pròxims quatre anys

Hi haurà deu meses electorals al campus, una a Menorca i una a la Seu d’Eivissa i Formentera 

CanalUIB 

Eleccions
Dia: dimecres, 22 de maig de 2013
Horari de votació: de 10 a 18 hores
Lloc: als edificis del campus universitari i a les seus de la UIB a Menorca i a Eivissa i Formentera (meses electorals als edificis: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Seu de la UIB a Menorca i Seu de la UIB a Eivissa i Formentera)

Roda informativa
Dia: dijous, 23 de maig de 2013
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, 
campus universitari, Palma

La Universitat de les Illes Balears celebra eleccions al càrrec de Rector el dia 22 de maig de 2013.

Els votants, tots els membres de la comunitat universitària, podran escollir entre dues candidatures encapçalades pels doctors Llorenç Huguet i Antoni Riera.

La comunitat universitària ha d'elegir el Rector entre els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d'universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

Les persones que podran exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 16.189. Els electors universitaris estan dividits en sectors:

  • Sector a): 529, professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.
  • Sector b): 894, resta de personal docent i investigador.
  • Sector c): 14.203, alumnes.
  • Sector d): 563, membres del personal d'administració i serveis.

El vot per a l'elecció del Rector es ponderarà per sectors de la comunitat universitària de la forma següent:

  • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
  • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
  • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
  • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Per ser proclamat Rector un dels dos candidats ha d’obtenir la majoria de vots a candidatures vàlidament emesos. Per tant, s’exclouen els vots nuls i els vots en blanc, ja que no són vots a candidatures.

Meses electorals

En total s'instal·laran 12 meses electorals als edificis següents: Son Lledó, Gaspar Melchor de Jovellanos, Guillem Cifre de Colonya, Beatriu de Pinós, Anselm Turmeda, Ramon Llull, Arxiduc Lluís Salvador, Mateu Orfila i Rotger, Seu de la UIB a Menorca i Seu de la UIB a Eivissa i Formentera.

Les meses romandran obertes entre les 10 i les 18 hores. 

Documents relacionats

  • IB3 Televisió

         [1,2]

  • TVE

          Informatiu Balear ->> minut notícia <00.15.42>

Data de l'esdeveniment: 21/05/2013

Data de publicació: 20/05/2013