Borsa d'activitats

En aquesta borsa podreu consultar les activitats vigents de formació que han estat aprovades per la Comissió Acadèmica i que permeten obtenir el reconeixement de crèdits ECTS optatius.

Dades pròpies de l'activitat

Típus de l'activitat
Activitats vigents
Títol
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell I)  
Detall: *
Exposició teòrica. Modalitat: Classes teòriques. Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes especificats al programa, i dels propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests. Competències: Comprensió i pràctica de les següents capacitats: Capacitat de comprensió dels elements constitutius i la pràctica de la comunicació assertiva; i de les tècniques de relaxació. Comprensió del funcionament i el sentit de les emocions en l’experiència humana; i la seva gestió adequada. Coneixement i aplicació de models filosòfics per a la reflexió, l’assertivitat, i l’elaboració de consens. Criteris d’avaluació: Comprovació de l’assistència a les classes (mínim 85%). Comprovació de l’assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, enrondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 30%.
Participació: Modalitat: Taller per a la realització de les pràctiques. Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió. Criteris d’avaluació: Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l’experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades. Percentatge de la qualificació final: 30%.
Examen: No.
Treball autònom: Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d’orientació i seguiment. Tècnica: Treball escrit; o exposició oral. Descripció: Elaboració d’un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions del curs; i l’aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics. Criteris d’avaluació: Comprovació del nivell d’assimilació dels continguts; d’adquisició de les competències establertes; i de l’aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 40%.
Activitat exclosa per l'alumnat dels graus de Física, Bioquímica, Química i Biologia.
LlocCampus universitari. Cra. Valldemossa, km. 7.5. Palma.
Dates i horariDel 13 de març al 29 de maig de 2019. Dilluns de 19 a 21 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica07/02/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Dades de la institució que fa l'activitat

A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)