Borsa d'activitats

En aquesta borsa podreu consultar les activitats vigents de formació que han estat aprovades per la Comissió Acadèmica i que permeten obtenir el reconeixement de crèdits ECTS optatius.

Títol
UIB Theatre Company
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
L'avaluació del curs estarà dividida en tres parts d'acord als tres blocs metodològics en els que s'ha dividit l'aprenentatge a l'Aula de teatre de la UIB:
Avaluació bloc 1: examen de coneixements teòrics 25%
Avaluació bloc 2: memòria individual del curs 25%
Avaluació bloc 3: quatre representacions de l'obra 50%
Activitat exclosa per l'alumnat dels graus de Física, Bioquímica, Química i Biologia.
Data aprovació de la Comissió Acadèmica: 07/02/2019

LlocAula de teatre de Magisteri. Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus
Dates i horariSetembre 2018 - Juny 2019.Dijous de 17.30 a 20.30 hores
Nombre de crèdits ECTS5
Nombre d'hores140
 

Títol
Curs Prevenció d'addiccions
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable  
Detall:
Participació activa.
-Assistència i participació mínima equivalent a 25 hores.
-Assistència als mòduls teòrics presencials (mínim 3 mòduls teòrics de 5).
-Participació activa durant el mòdul teòric (realització de diferents activitats i dinàmiques).
-Participació en campanyes de prevenció (reunions d'equip, organització, disseny, execució, avaluació de l'impacte, etc.). Mínim una campanya, variable en funció de l'assistència als mòduls teòrics.
-Realització de tutories.
Activitat exclosa per l'alumnat dels graus d'Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles i Treball Social.
Dates i horariDel 18 de febrer a 1 de juny. Mòduls teòrics: Torn de tarda: 19/02/2019; 05/03/2019; 19/03/2019; 09/04/2019; 30/04/2019. Torn de matí: 18/02/2019; 04/03/2019; 18/03/2019; 08/04/2019; 29/04/2019. Part pràctica: Depenent de la formulació de les campanyes dissenyades, dates entre el 18 de febrer i l'1 de juny.
Altres dadesHores de participació activa de l'estudiant: Mínim 25 hores (1 ECTS) Màxim 75 hores (3 ECTS).
Data aprovació Comissió Acadèmica07/02/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Càpsules d'èxit professional
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB)  
Detall:
Per cada taller els alumnes inscrits interessats en obtenir el crèdits hauran d'entregar una activitat relacionada amb la temàtica de la càpsula. Per exemple a la càpsula relacionada amb l'elaboració de currículum hauran d'entregar el seu model de currículum fet seguint les pautes que s'hauran indicat a la càpsula.
LlocCampus de la UIB. Edifici Antoni Maria Alcover , Aula 5B.
Dates i horariDel 13 de febrer al 22 de maig. Dimecres i dijous de 12 a 14 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica07/02/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
La direcció coral: un camí per comunicar, expressar i connectar. Curs de pedagogia i direcció coral
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC  
Detall:
Els inscrits hauran de presentar una comunicació teòrico-pràctica del desenvolupament del curs. Tant en els tallers com en la discussió en grups de les pràctiques realitzades, caldrà que tinguin una actitud activa i participativa, sortint a dirigir el repertori preparat. Caldrà que presenti el full d'opinió de l'alumne per valorar el curs.

LlocEdifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.
Dates i horariEl divendres de les 17 a les 21 hores; el dissabte de les 9.30 a les 14.30 i de les 16.15 a les 20.30 hores i el diumenge de les 10 a les 14 hores.El curs finalitzarà amb una mostra-concert a les 13 hores del diumenge.
Altres dadesActivitat exclosa per l'alumnat dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química.
Data aprovació Comissió Acadèmica07/02/2019
Nombre de crèdits LRU25
Nombre de crèdits ECTS1  

Títol
Entrenament i Joc Teatral: Acció, Plaer i Risc
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
El compromís en la puntualitat i l'assistència, com a mínim a un 80 % del total d'hores del curs, és bàsic. Es valorarà la capacitat de treball en grup i la capacitat d'escolta i dedicació; la voluntat en la feina, així com el compromís i el respecte, i, finalment, la flexibilitat en el joc i la capacitat de deixar-se endur per les propostes. L'alumnat haurà de fer un treball individual que consistirà a:
- Fer recerca de temes d'actualitat per realitzar improvisacions.
- Escriure una escena curta a partir de material trobat en les improvisacions.

Dates i horari7, 8, 9 de febrer de 2019; 14, 15, 16 de març de 2019; 4, 5, 6 d'abril de 2019. Els dijous i divendres, de les 17 a les 20 hores; i els dissabtes, de les 10 a les 14 hores i de les 16 a les 19 hores.
Altres dadesActivitat exclosa per l'alumnat dels graus de Biologia, Bioquímica, Física i Química.
Data aprovació Comissió Acadèmica07/02/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores40  

Títol
Economia Social i Solidària i Finances Ètiques
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Els i les alumnes també hauran de lliurar en acabar el curs un breu treball de recerca que podrà ser publicat al llibre monogràfic sobre l'Economia social i solidària a les Balears que editaran les fundacions Darder-Mascaró.
Activitat exclosa per l'alumnat del graus de Física, Bioquímica, Química i Biologia.
LlocEdifici Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma.
Dates i horariEls dilluns i dimecres del 18 de març i el 8 d'abril de 20195 sessions de 19 a 21h i 2 sessions (les de l'1 i el 8 d'abril) de 18:30 a 21h.
Data aprovació Comissió Acadèmica07/02/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell II)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Exposició teòrica
Modalitat: Classes teòriques
Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes especificats al programa, i dels propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests.Competències: Comprensió i pràctica de les següents capacitats:
- Capacitat de comprensió dels elements constitutius i la pràctica de la comunicació assertiva; i de les tècniques de relaxació.
- Comprensió del funcionament i el sentit de les emocions en l'experiència humana; i la seva gestió adequada.
- Coneixement i aplicació de models filosòfics per a la reflexió, l'assertivitat, i l'elaboració de consens.
Criteris d'avaluació: Comprovació de l'assistència a les classes (mínim 85%). Comprovació de l'assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, en rondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió.Percentatge de la qualificació final: 30%.
Participació:
Modalitat: Taller per a la realització de les pràctiques
Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió. Criteris d'avaluació: Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l'experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades. Percentatge de la qualificació final: 30%.
Examen: No
Treball autònom:
Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d'orientació i seguiment. Tècnica: Treball escrit; o exposició oral. Descripció: Elaboració d'un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions del curs; i l'aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics. Criteris d'avaluació: Comprovació del nivell d'assimilació dels continguts; d'adquisició de les competències establertes; i de l'aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 40%.

LlocCampus universitari. Cra. Valldemossa, km. 7.5. Palma.
Dates i horariDel 18 de març al 27 de maig de 2019.. Dilluns de 19 a 21 hores
Data aprovació Comissió Acadèmica07/02/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell I)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Exposició teòrica. Modalitat: Classes teòriques. Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes especificats al programa, i dels propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests. Competències: Comprensió i pràctica de les següents capacitats: Capacitat de comprensió dels elements constitutius i la pràctica de la comunicació assertiva; i de les tècniques de relaxació. Comprensió del funcionament i el sentit de les emocions en l’experiència humana; i la seva gestió adequada. Coneixement i aplicació de models filosòfics per a la reflexió, l’assertivitat, i l’elaboració de consens. Criteris d’avaluació: Comprovació de l’assistència a les classes (mínim 85%). Comprovació de l’assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, enrondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 30%.
Participació: Modalitat: Taller per a la realització de les pràctiques. Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió. Criteris d’avaluació: Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l’experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades. Percentatge de la qualificació final: 30%.
Examen: No.
Treball autònom: Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d’orientació i seguiment. Tècnica: Treball escrit; o exposició oral. Descripció: Elaboració d’un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions del curs; i l’aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics. Criteris d’avaluació: Comprovació del nivell d’assimilació dels continguts; d’adquisició de les competències establertes; i de l’aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 40%.
Activitat exclosa per l'alumnat dels graus de Física, Bioquímica, Química i Biologia.
LlocCampus universitari. Cra. Valldemossa, km. 7.5. Palma.
Dates i horariDel 13 de març al 29 de maig de 2019. Dilluns de 19 a 21 hores.
Data aprovació Comissió Acadèmica07/02/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Cetáceos: Características y Técnicas de Estudio
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Facultat de Ciències  
Detall:
Activitat adreçada als alumnes de grau de Biologia (queda exclòs l'alumnat de la resta de graus).
Examen final.
Dates i horari16 i 17- 03-2019, de 9:30 a 17:30 h
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores26
Data aprovació de la Comissió Acadèmica: 07/02/2019  

Títol
Proves Cangur 2019
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica  
Detall:
Criteris d'avaluació: participació activa
Activitat adreçada a tots els graus excepte els graus de de Química, Biologia, Bioquímica, Física, Estudis Anglesos, Història, Història de l'Art, Filosofia, Geografia, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles i Treball Social.
Dates i horari20 de març de 2019 (Muntatge de les proves): De les 15:00h a les 20:00h21 de març de 2019 (dia de la prova): De les 8 a les 15 hores28 de març de 2019 (Correcció del gimcana): de les 16 a les 19 hores
Nombre de crèdits ECTS0,5
Nombre d'hores15
Data aprovació de la Comissió Acadèmica: 07/02/2019