Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
ERASMUS+ Pràctiques KA103  
Descripció *
El Parlament Europeu ha aprovat el nou programa ERASMUS+ per al període 2014-20. Aquest programa entra en vigor el dia 1 de gener de 2014 i s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.
Erasmus+ integra els programes existents en el Programa d'Aprenentatge Permanent i els programes d'educació superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals, a més de Youth in Action. El programa es divideix en tres Accions principals: Acció 1 Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, Acció 2 Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, Acció 3 Recolzament a la reforma de les polítiques.
El Programa ERASMUS+ pràctiques permet l’estada durant un període de temps en una entitat d’acollida d'un altre país participant i té per finalitat contribuir que les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.
Com trobar una entitat on realitzar un període pràctic:
La recerca de l'entitat o l'empresa d'acollida és responsabilitat de l'estudiant interessat a realitzar un període pràctic en el marc del programa ERASMUS+ Pràctiques. El Servei de Relacions Internacionals posa a disposició dels alumnes un "cercador de pràctiques" a la nostra pàgina web amb aquest propòsit.
Els estudiants han d'aportar el contacte directe amb una empresa que hagi cercat per compte propi.
Cada estudiant haurà de tenir assignat un tutor acadèmic, responsable d’ajudar l’alumne pel que fa al reconeixement acadèmic de les seves pràctiques.
Serà el coordinador de mobilitat qui confirmarà a l’alumne si el tutor serà ell mateix o bé un altre. Els alumnes de màster i doctorat hauran de contactar amb el director del màster o bé amb el coordinador del doctorat i els dirà qui pot ser el seu coordinador de mobilitat.
Consultau els requisits i la informació completa  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears