Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Ciències
Títol
Beca de col·laboració (020/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Química amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Projecte de Foment a la recerca i la innovació, finançat per la Charles University in Prague", del qual és responsable el/la professor/a: Manuel Miró Lladó.
Durada8 mesos, que comptaran des de l'1 de desembre de 2018, amb dedicació a temps parcial de 15 hores setmanals.
Dotació500,00 euros mensuals
Requisits
- Llicenciat en Química.
Termini de sol·licitudFins al 22 de novembre de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació a presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Departament de Química