Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Diversos
Títol
Beca de col·laboració (019/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Programa de cooperació al desenvolupament de la UIB", del qual és responsable el/la professor/a: Ruth Maria Escribano Dengra.
Durada3 mesos, que comptaran des de l'1 de desembre de 2018, amb dedicació a temps parcial de 25 hores setmanals.
Dotació750,00 euros mensuals
Requisits
- Coneixements en estratègies de comunicació interna i externa.
- Gestió de pàgines web, blogs i xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter).
- Capacitat de feina en equip i d'iniciativa per innovar.
- Coneixements i/o experiència en l'àmbit social, ambiental, saludable, etc.
Termini de sol·licitudFins al 22 de novembre de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació a presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)