Escoltar

Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Diversos
Títol
Beca de col·laboració (005/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca al Servei Lingüístic amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Subvenció nominativa de la Direcció General de Política Lingüística per al Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears", del qual és responsable el/la professor/a: M. Magdalena Ramon Andreu.
Durada5 mesos, que comptaran des de l'1 de juny de 2018, amb una dedicació a temps parcial de 25 hores setmanals.
Dotació900 euros mensuals
Requisits
- Llicenciat/graduat en Filologia Catalana.
Mèrits
- Estudiant o amb títol de Màster Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i anàlisi crítica del Patrimoni Immaterial.
- Coneixements en toponímia i onomàstica.
Termini de sol·licitudFins al 5 de maig de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud, còpia del títol, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Servei Lingüístic