Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Beques Iberoamèrica  
Descripció *
D’acord amb el conveni específic de col·laboració establert entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander sobre el programa «Beques Iberoamèrica. Estudiants de grau. Santander Universitats», es convoquen catorze beques de mobilitat per un import unitari de 3.000 euros, per fer una estada en una universitat de l'Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic o Xile durant el curs acadèmic 2019-20.
Aquesta convocatòria té per objecte oferir 14 places de mobilitat per tal que l’alumnat de grau matriculat a la UIB que hagi obtingut almenys un 50 per cent dels crèdits o superat íntegrament i de manera satisfactòria els dos primers cursos en el moment de fer la sol·licitud, faci una estada en una universitat de l’Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, o Xile durant el curs acadèmic 2019-20, d’acord amb el conveni específic de col·laboració establert entre la Universitat de les Illes Balears i el Banc Santander.
La matrícula del curs 2019-20 s'haurà d'abonar a la UIB i els estudiants estaran exempts de pagar qualsevulla quantitat en concepte de taxes acadèmiques o administratives, exàmens o accés a laboratoris i biblioteques a la universitat de destinació. Es podrà requerir que s’abonin petites quantitats per despeses d’assegurances, associació d’estudiants i ús de material, en les mateixes condicions que els estudiants locals.
Consultau tota la informació

Requisits•Ser alumne/a de grau, matriculat/ada a la UIB, i haver obtingut almenys un 50 per cent dels crèdits o haver superat íntegrament i satisfactòria els dos primers cursos en el moment de lliurar la sol·licitud.
•Acreditar els coneixements de portuguès o anglès que exigeixi la universitat de destinació (es recomana visitar la pàgina web de la Universitat que es vol sol·licitar per tenir més informació sobre el nivell d'idioma que es requereix).
Termini de sol·licitudDel 18 de febrer al 29 de març de 2019  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears