Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Convenis d'intercanvi  
Descripció *
Vols estudiar més enllà de la Unió Europea? Ho pots fer a través dels convenis d'intercanvi d'estudiants que la UIB té firmats amb universitats dels països destinataris especificats dins "Consulta tota la informació".
A través d'aquests convenis, pots cursar part dels teus estudis en una altra universitat, sense haver de pagar la matrícula allà.
Els intercanvis són d'un semestre o d'un curs acadèmic complet, d'acord amb el calendari acadèmic de cada universitat de destinació, que sol ser diferent del de la UIB.
Si vols demanar una plaça, has de lliurar la teva sol·licitud a través de la plataforma UIBdigital el curs abans de partir, durant el període en què estiguin obertes les convocatòries.
Consulta tota la informació
Requisits•Estar matriculat a la UIB o als seus centres adscrits durant el curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud i cursar-hi estudis oficials d’ensenyament superior que permetin obtenir un títol universitari reconegut en el moment en què es presenta la sol·licitud.
•Tenir superats un mínim de 90 crèdits en el moment de lliurar la sol·licitud.
•Acreditar tenir el nivell d’idioma que requereix la universitat de destinació. En qualsevol cas es recomana consultar la pàgina web de la universitat que es sol·licita per tenir més informació sobre el nivell d’idioma que es requereix
Termini de sol·licitudDel 18 de febrer al 08 de març de 2019  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears